Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Calendar

Sep
19
Sel
Seminar Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Arab 2017 @ Fakulti Pengajian Islam UKM
Sep 19 all-day
Okt
3
Sel
Persidangan Antarabangsa Komuniti Muslim dan Pemikiran @ UIN Sunan Ampel, Surabaya
Okt 3 – Okt 4 all-day
Nov
21
Sel
3rd International Seminar on Da’wah @ UKM Graduate Centre, Bangi
Nov 21 all-day