Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Calendar

Nov
7
Sel
Festival Antarabangsa Emas, Dinar dan Dirham 2017 (International Festival of Gold, Dinar & Dirham 2017) @ Dewan Canselor Tun Abdul Razak (DECTAR)
Nov 7 – Nov 8 all-day
Nov
21
Sel
3rd International Seminar on Da’wah @ UKM Graduate Centre, Bangi
Nov 21 all-day
Dis
7
Kha
Bengkel Artikel Jurnal 2017 (2) @ FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UKM
Dis 7 all-day