Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Pengurusan dan Pentadbiran

Dekan
JPATI-WANKAMAL2
PROF. DR. WAN KAMAL MUJANI
Timbalan Dekan
Prasiswazah & Hubungan Alumni
JPATI-ROZIAH

PROF. MADYA DR. ROZIAH
SIDIK @ MAT SIDEK
Timbalan Dekan
Penyelidikan & Inovasi
JPDK-SALASIAH

PROF. MADYA DR. SALASIAH
HANIN HAMJAH

Timbalan Dekan
Siswazah & Hubungan A'bangsa
JS-SOPHIAN
PROF. MADYA DR. SHOFIAN
HAJI AHMAD

Ketua Jaminan Kualiti
JS-ZAMRO
DR. MOHD ZAMRO MUDA

Ketua Hal-ehwal Siswa dan Alumni
JUF-FAUDZINAIM
PROF. MADYA DR. FAUDZINAIM HJ. BADARUDDIN

Ketua Jaringan Industri & MasyarakatJPQS-HAZIYAH
DR.HAZIYAH HUSIN

Penyelaras Program Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam

DR. MOHD AL ADIB SAMURI

Penyelaras Program Pengajian Berterusan Jarak Jauh

DR. NOOR LIZZA MOHAMED SAID

Penyelaras Program Blended Learning


DR. WAN FARIZA ALYATI WAN ZAKARIA

Penyelaras Citra Universiti (Akademik)


PROF. MADYA DR. MAZLAN IBRAHIM

Penyelaras Citra Universiti (Keusahawanan)

DR. SALMY EDAWATI YAACOB

Penyelaras e-Pembelajaran


ANWAR FAKHRI OMAR

Eksekutif
CARTA-MIZA
PN. NORAMIZA KAMARUDIN

Pengurus
CARTA-TERMIZI
EN. MOHAMAD TERMIZI OTHMAN
Pegawai Penyelidik Sosial
CARTA-HASBY
PN. HASBI MAT HARON

Webmaster

MOKTAR HUSSAIN