Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Pengurusan dan Pentadbiran

Dekan

JPATI-WANKAMAL2
PROF. DR. WAN KAMAL MUJANI
Timbalan Dekan
Prasiswazah

JPATI-ROZIAH
PROF. MADYA DR. ROZIAH
SIDIK @ MAT SIDEK
Timbalan Dekan
Penyelidikan & Inovasi

JPDK-SALASIAH
PROF. MADYA DR. SALASIAH
HANIN HAMJAH

Timbalan Dekan
Siswazah

JS-SOPHIAN
PROF. MADYA DR. SHOFIAN
HAJI AHMAD

Timbalan Dekan
Jaringan dan Penjanaan

JPQS-HAZIYAH
DR. HAZIYAH HUSIN

Penolong Dekan
Kualiti dan Strategi

JS-ZAMRO
DR. MOHD ZAMRO MUDA

Penolong Dekan
Pengajaran dan Citra


PROF. MADYA DR. MAZLAN IBRAHIM
Penolong Dekan
Siswa dan Alumni

JUF-FAUDZINAIM
PROF. MADYA DR. FAUDZINAIM HJ. BADARUDDIN

Penolong Dekan
Keusahawanan dan Kreativiti


PROF. MADYA DR. SALMY EDAWATI YAACOB


Ketua Jaringan Industri dan Komuniti


DATO' DR. HJ. MOHD IZHAR ARIFF MOHD KASHIM
Penyelaras Program Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam

DR. MOHD AL ADIB SAMURI
Penyelaras Program Blended Learning


DR. WAN FARIZA ALYATI WAN ZAKARIA
Penyelaras Program Pengajian Berterusan Jarak Jauh

DR. NOOR LIZZA MOHAMED SAID
Eksekutif
CARTA-MIZA
PN. NORAMIZA KAMARUDIN

Pengurus
CARTA-TERMIZI
EN. MOHAMAD TERMIZI OTHMAN
Pegawai Penyelidik Sosial
CARTA-HASBY
PN. HASBI MAT HARON

Webmaster

MOKTAR HUSSAIN