UKM      e-Warga

 

Pejabat Kedekanan


Jabatan Syariah


Jabatan Usuluddin dan Falsafah


Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam


Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan


Jabatan Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah


Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Peribumi


Unit Bahasa Arab


 

 


 

Direktori Jabatan Usuluddin dan Falsafah
 

Ketua Jabatan

 DR. INDRIATY ISMAIL
 
 

Profesor

 
Nama : IDRIS ZAKARIA, Prof. Dr.
Kelayakan Akademik : Sm.P.I.(Kep.), Dip.Pend., S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Manchester)

Bidang Kepakaran

:

Falsafah Sosial
 

Politik dan Pemikiran Islam
No. Bilik : 4.3072
No. Telefon : 03-89215509
e-Mel : aris@ukm.my
 
 
 
 
Nama : DATIN PADUKA JAWIAH DAKIR, Prof. Dr.
Kelayakan Akademik : Sm.P.I.(Kep.), Dip.Pend., S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

:

Hadis dan Ulum al-Hadis
No. Bilik : 4.3055
No. Telefon : 03-89215645 / 6986
e-Mel : jawiah@ukm.my
 
 
 
 
Nama : MOHD NASIR OMAR, Prof. Dr.
Kelayakan Akademik : Sm.P.I. (Kep.), Dip.Pend. (UKMalaysia), M.A.(Birmingham), Ph.D (Nottingham)

Bidang Kepakaran

:

Falsafah
 

Akhlak dan Pemikiran Islam
No. Bilik : 4.3068
No. Telefon : 03-89215523
e-Mel : abunasir@ukm.my
 
 
 
 
Nama : DATO' ZAKARIA STAPA, Prof. Dr.
Kelayakan Akademik : Sm.P.I. (Kep.), Dip.Pend., S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

:

Tasawuf / Tarekat
 

Akidah dan Ajaran Sesat
No. Bilik : 4.3053
No. Telefon : 03-89213518
e-Mel : karia@ukm.my
 
 

Profesor Madya

 
Nama : AHMAD SUNAWARI LONG, Prof. Madya Dr.
Kelayakan Akademik : Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Nottingham), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

:

Falsafah dan Pemikiran Islam
No. Bilik : 4.3074
No. Telefon : 03-89215503
e-Mel : aslong@ukm.my
 
 
 
 
Nama : FAUDZINAIM BADARUDDIN, Prof. Madya Dr.
Kelayakan Akademik : Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A., Ph.D (London)

Bidang Kepakaran

:

Akhlak
 

Tasawuf, Tarekat dan Ajaran Sesat
No. Bilik : 4.3
No. Telefon : 03-8921
e-Mel : fnaim@ukm.my
 
 
 
 
Nama : JAFFARY AWANG, Prof. Madya Dr.
Kelayakan Akademik : Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A., Ph.D (Birmingham)

Bidang Kepakaran

:

Perbandingan Agama dan Sosiologi Agama
No. Bilik : 4.3069
No. Telefon : 03-89213659
e-Mel : jaffary@ukm.my
 
 
 
 
Nama : KAMARUDIN SALLEH, Prof. Madya Dr.
Kelayakan Akademik : Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.A.(Lancaster), Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

:

Akidah dan TAsawwur Islam
No. Bilik : 4.3079
No. Telefon : 03-89213513
e-Mel : dins@ukm.edu.my
 
 
 
 
Nama : MAZLAN IBRAHIM, Prof. Madya Dr.
Kelayakan Akademik : B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

:

Ulum al-Quran dan Tafsir
No. Bilik : 4.3071
No. Telefon : 03-89213516
e-Mel : mazib@ukm.my
 
 
 
 
Nama : MUDASIR ROSDER, Prof. Madya Dr.
Kelayakan Akademik : B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

:

Akidah
  Akidah
 

Tasawuf dan Ilmu Kalam
No. Bilik : 4.3075
No. Telefon : 03-89215521
e-Mel : mudasir@ukm.my
 
     

Pensyarah Kanan

 
Nama : ABDULL RAHMAN MAHMOOD, Dr.
Kelayakan Akademik : B.A., M.A. (al-Azhar), Dr.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

:

Akidah
  Ilmu Kalam & Tasawuf
No. Bilik : 4.3080
No. Telefon : 03-89214457
e-Mel : abrm@ukm.my
 
 
 
 
Nama : AHMAD MUNAWAR ISMAIL, Dr.
Kelayakan Akademik : Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dr. Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

:

Akidah & Pemikiran Islam
No. Bilik : 4.3082
No. Telefon : 03-89213517
e-Mel : munawar@ukm.my
 
 
 
 
Nama : AHMAD YUNUS MOHD NOR, Dr.
Kelayakan Akademik : B.A. (Hons.), M.A. (UIAM), Ph.D (Durham)

Bidang Kepakaran

:

Tafsir dan Hadith
No. Bilik : 4.3073
No. Telefon : 03-89215529
e-Mel : a_yunus@ukm.my
 
 
 
 
Nama : INDRIATY ISMAIL, Dr.
Kelayakan Akademik : Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.A.(Lancaster), Dr.Fal.(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

:

Falsafah
No. Bilik : 4.3
No. Telefon : 03-8921
e-Mel : indriaty@ukm.my
 
 
 
 
Nama : MUHAMMAD RAZAK IDRIS, Dr.
Kelayakan Akademik : B.A.(Hons.)(UIAM), M.A.(Juba, Sudan), Ph.D (Melbourne)

Bidang Kepakaran

:

Perbandingan Falsafah dan Pemikiran Islam
No. Bilik : 4.3086
No. Telefon : 03-89215534
e-Mel : mrazak@ukm.my
 
 
 
 
Nama : WAN FARIZA ALYATI WAN ZAKARIA, Dr.
Kelayakan Akademik : Sm.P.I.(Kep.), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Birmingham)

Bidang Kepakaran

:

Perbandingan Falsafah dan Pemikiran Islam
No. Bilik : 4.3081
No. Telefon : 03-89215556
e-Mel : @ukm.my
 
 
 
 
Nama : ZAIZUL AB. RAHMAN, Dr.
Kelayakan Akademik : Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

:

Psikologi Agama
No. Bilik : 4.3078
No. Telefon : 03-89213511
e-Mel : zaizul@ukm.my
 
 

Pensyarah

 
Nama : NOZIRA SALLEH
Kelayakan Akademik : B.A.(Hons.), M.A. (UIAM)

Bidang Kepakaran

:

Tasawwuf/Tarekat dan Perbandingan Agama
No. Bilik : 4.3077
No. Telefon : 03-89215133
e-Mel : aziera@ukm.my
 
 
 
 
Nama : NUR FARHANA ABDUL RAHMAN
Kelayakan Akademik : Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

:

Pemikiran Islam dan Perbandingan Agama
  Ilmu Kalam & Tasawuf
No. Bilik : 4.3084
No. Telefon : 03-89215644
e-Mel : nfarhana@ukm.my
 
 
 
 
Nama : SIDDIG AHMAD
Kelayakan Akademik : Sm.P.I.(Kep.), M.A. (UIAM)

Bidang Kepakaran

:

Tafsir dan Hadith
No. Bilik : 4.3076
No. Telefon : 03-89213514
e-Mel : siddig@ukm.my
 
 
 
 
Nama : YUSRI MOHAMAD RAMLI
Kelayakan Akademik : Sm.P.I.(Kep.), M.A. (Nottingham)

Bidang Kepakaran

:

Perbandingan Agama
No. Bilik : 4.3067
No. Telefon : 03-89214526
e-Mel : yusri_mr@ukm.my
 
 
 
 
Nama : ZUL'AZMI YAAKOB
Kelayakan Akademik : Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

:

Falsafah dan Pemikiran Islam
No. Bilik : 4.3083
No. Telefon : 03-89215508
e-Mel : zulazmi@ukm.my
 
 
 
 
 
Paparan terbaik dilayari menggunakan Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox
skrin paparan 1600 x 900

Hakcipta Terpelihara 2014
Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +603 8921 5350  |  Faks: +603 8925 3902  |  e-Mel: ppfpi@ukm.edu.my

Diselenggarakan oleh: Webmaster Fakulti Pengajian Islam, UKM
 

Anda Pengunjung Ke

page counter
sejak 10 Mei 2007

 

Dikemaskini Pada
15 Julai 2014

 

Penafian    Hak Cipta     Dasar Provasi     Dasar Keselamatan     Hubungi Kami