Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)

Ketua Program

Dr. Md. Nor Abdullah
B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)
Pensyarah Kanan
Pusat Rantau Timur Tengah dan Nusantara

No. Tel: +603 8921 5565
e-Mel: monab@ukm.edu.my

Modul Pengajian

 • Modul Bahasa dan Kesusasteraan Arab
 • Modul Sejarah dan Tamadun Islam

Tempoh Pengajian

 • Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 semester)
 • Separuh Masa : 4 Tahun (8 semester) – Pengajian Berterusan Jarak Jauh

Syarat-syarat Kemasukan (Sepenuh Masa / Separuh Masa)

Lepasan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Arab
  • Usuluddin atau Syariah; dan
  • mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
   • Usuluddin
   • Syariah
   • Bahasa Melayu
   • Sejarah
   • Geografi
   • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
   • Ekonomi
   • Pengajian Perniagaan
   • Perakaunan
   • Information and Communications Technology (ICT); dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C / Gred 6C dalam mata pelajaran Bahasa Arab di peringkat SPM/setaraf atau Lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET); dan
 • Lulus ujian dan/atau temuduga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Lepasan Diploma/Setaraf

 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Diploma dalam bidang berkaitan/PNGK 2.30 dengan pengalaman kerja selama satu (1) tahun; dan
 • Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir; dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran Bahasa Arab atau lulus Gred E dan mempunyai sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET); dan
 • Lulus ujian dan/atau temuduga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Lepasan STAM

 • Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM/Setaraf bagi mata pelajaran Bahasa Arab atau lulus Gred E dan mempunyai sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET); dan
 • Lulus ujian dan/atau temuduga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Bukan Warganegara

 • Mempunyai kelulusan A-Level/Kelulusan yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti; atau
 • Sijil Menengah Agama (Rabie Thanawi); atau
 • Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti; atau
 • Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Sekolah Menengah Umum (SMU) 3 / Keputusan Akhir Sekolah Menengah Atas (SMA) / Keputusan Akhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Keputusan Akhir Madrasah Aliyah (bagi lulusan tahun 2014 dan sebelumnya) dengan gred purata 6 – 10 atau Keputusan Akhir Sekolah Menengah Umum (SMU) 3 / Keputusan Akhir Sekolah Menengah Atas (SMA) / Keputusan Akhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Ijazah Madrasah Aliyah (Aliyah (bagi lulusan mulai tahun 2015) dengan gred purata 66 – 100 bagi mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Arab
  • Dua (2) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam; dan
 • Lulus MUET/IELTS/TOEFL atau peperiksaaan yang setara dengan Common European Framework of References (CEFR) yang diiktiraf; dan
 • Boleh berbahasa Melayu.

Syarat-syarat Kemasukan (Separuh Masa) – Pengajian Berterusan Jarak Jauh

Lepasan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut: Bahasa Arab, Usuluddin / Syariah; dan mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Usuluddin
  • Syariah
  • Bahasa Melayu
  • Sejarah
  • Geografi
  • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
  • Ekonomi
  • Pengajian Perniagaan
  • Perakaunan
  • Information and Communications Technology (ICT) dan
 • Gred E/Gred 8E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab /Sijil Bahasa Arab daripada institusi pendidikan* dan;
 • Lulus ujian dan/atau temuduga yang ditetapkan oleh Fakulti bagi calon yang mempunyai sijil Bahasa Arab daripada institusi pendidikan.

Lepasan Diploma/Setaraf

 • Memiliki Diploma Maktab Perguruan Islam atau Sijil Menengah Agama (Rabie’ Thanawi) atau Sijil Latihan Perguruan Asas, Kementerian Pendidikan Malaysia dan sekurang-kurangnya mendapat Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Usuluddin atau Syariah di peringkat STPM, serta tiga (3) tahun pengalaman sebagai guru; atau;
 • Lulus dengan Kepujian Diploma lain yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.30; dan
 • Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari semester satu (1) hingga semester akhir; dan
 • Gred E/Gred 8E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab /sijil Bahasa Arab daripada institusi pendidikan* dan;
 • Lulus ujian dan/atau temuduga yang ditetapkan oleh Fakulti bagi calon yang mempunyai sijil Bahasa Arab daripada institusi pendidikan atau;
 • Calon Lepasan STAM (BUKAN TAHUN SEMASA) Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); dan
 • Gred E/Gred 8E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab /sijil Bahasa Arab daripada institusi pendidikan* dan;
 • Lulus ujian dan/atau temuduga yang ditetapkan oleh Fakulti bagi calon yang mempunyai sijil Bahasa Arab daripada institusi pendidikan atau;
 • Calon Lepasan STPM (BUKAN TAHUN SEMASA) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Arab
  • Syariah atau Usuluddin; dan
 • Mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Usuluddin
  • Syariah
  • Bahasa Melayu
  • Sejarah
  • Geografi
  • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
  • Ekonomi
  • Pengajian Perniagaan
  • Perakaunan
  • Information and Communications Technology (ICT) dan;
 • Gred E/Gred 8E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab /sijil Bahasa Arab daripada institusi pendidikan* dan;
 • Lulus ujian dan/atau temuduga yang ditetapkan oleh Fakulti bagi calon yang mempunyai sijil Bahasa Arab daripada institusi pendidikan.

Lepasan STAM

 • Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dan;
 • Gred E/Gred 8E pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Arab /sijil Bahasa Arab daripada institusi pendidikan* dan;
 • Lulus ujian dan/atau temuduga yang ditetapkan oleh Fakulti bagi calon yang mempunyai sijil Bahasa Arab daripada institusi pendidikan.

Saluran Kedua

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setaraf dengannya, serta lulus dengan kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia dan lulus mata pelajaran Bahasa Arab di peringkat SPM /sijil Bahasa Arab daripada institusi pendidikan* dan;
 • Lulus Sijil Menengah Agama atau lulus Diploma yang berkaitan atau lulus STPM atau lulus STAM dan;
 • Mendapat Kepujian satu (1) mata pelajaran lain di peringkat SPM; dan
 • Pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun sebagai Guru Agama atau bidang-bidang yang berkaitan; dan
 • Lulus ujian dan/atau temuduga yang ditetapkan oleh Fakulti.

*Sijil yang diiktiraf ialah sijil yang setara dengan Kursus Umum Bahasa Arab (KUBA) dengan kriteria  berikut:

 1. Tempoh kursus sekurang-kurangnya lima bulan dan,
 2. Silibus kursus meliputi pemahaman teks Arab, penulisan dan komunikasi.

Kerjaya

 • Pegawai Tadbir dan Diplomatik
 • Pengkaji Sejarah Islam
 • Ahli Akademik/Guru
 • Usahawan
 • Penerbit dan Wartawan Dokumentari TV Sejarah Islam
 • Pegawai Hal Ehwal Islam
 • Penterjemah Bahasa Arab
 • Penerbit dan Wartawan Program Berbahasa Arab
 • Penganalisis Politik Dunia Islam Moden
 • Pegawai Kor Agama Angkatan Tentera

Maklumat Lanjut

Sila hubungi:

Puan Rokiah Keleng
Tel: 03-89215550
e-Mel: r.keleng@ukm.edu.my