Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian al-Quran dan al-Sunnah)

Ketua Program

Dr. Najah Nadiah Amran
B.A. (Malaya) Dip. Pend. (UKMalaysia),  M.A. (Malaya), M.Litt., Ph.D (Aberdeen)
Pensyarah Kanan
Pusat Kelestarian Turath Islami

Tel: +603 8921 3988
e-Mel: najah@ukm.edu.my

Modul Pengajian

 • Modul Tafsir
 • Modul Hadith

Tempoh Pengajian

 • Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 semester)
 • Separuh Masa : 4 Tahun (8 semester) – Pengajian Berterusan Jarak Jauh

Syarat-syarat Kemasukan (Sepenuh Masa / Separuh Masa)

A.  SYARAT AM UNIVERSITI

Calon Lepasan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah dan;
 • Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan;
 • Gred C (NGMP 2.00) bagi mata pelajaran Pengajian Am dan;
 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua mata pelajaran lain dan;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Calon Lepasan Diploma/Setaraf

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah dan;
 • Memiliki kelulusan diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA atau;
 • Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2014 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am; Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain atau;
 • Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2014 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Calon Lepasan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan;
 • Mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid dalam peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dan;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Calon Bukan Warganegara

 • Mempunyai kelayakan diploma / STPM atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan Senat Universiti;
 • Calon yang memohon perlulah mahir dan fasih berbahasa Melayu dan;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

B.  SYARAT KHAS PROGRAM

Calon Lepasan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Arab
  • Usuluddin/Syariah; dan
  • mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
   • Syariah
   • Usuluddin
   • Bahasa Melayu
   • Sejarah
   • Geografi
   • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
   • Ekonomi
   • Pengajian Perniagaan
   • Perakaunan
   • Information and Communications Technology (ICT) dan;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM/setaraf bagi mata pelajaran Bahasa Arab; atau lulus Gred E dan mempunyai sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf dan;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Calon Lepasan Diploma / Setaraf

 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat diploma dalam bidang berkaitan/PNGK 2.30 dengan pengalaman kerja selama satu (1) tahun dan;
 • Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir dan;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM/setaraf dalam mata pelajaran Bahasa Arab; atau lulus Gred E dan mempunyai sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf dan;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Calon Lepasan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

 • Mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dan;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM/setaraf bagi mata pelajaran Bahasa Arab; atau lulus Gred E dan mempunyai sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf dan;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Calon Akreditasi Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APPT-APEL A)

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus mata pelajaran Sejarah dan;
 • Sijil Perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF dan;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM/setaraf bagi mata pelajaran Bahasa Arab; atau lulus Gred E dan mempunyai sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf dan;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Calon Bukan Warganegara

 • Mempunyai kelulusan A-Level/kelulusan lain yang setara dan diiktiraf oleh Senat Universiti atau;
 • Sijil Menengah Agama (Rabie Thanawi) atau;
 • Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Senat Universiti atau;
 • Bagi Calon Warganegara Indonesia – Lulus Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan memperolehi sekurang-kurangnya Gred 8.0 atau Keputusan Akhir Sekolah Menengah Umum (SMU) 3 / Keputusan Akhir Sekolah Menengah Atas (SMA) / Keputusan Akhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Keputusan Akhir Madrasah Aliyah (bagi lulusan tahun 2014 dan sebelumnya) dengan gred purata 6 – 10 atau Keputusan Akhir Sekolah Menengah Umum (SMU) 3 / Keputusan Akhir Sekolah Menengah Atas (SMA) / Keputusan Akhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Ijazah Madrasah Aliyah (Aliyah (bagi lulusan mulai tahun 2015) dengan gred purata 66 – 100 bagi mata pelajaran berikut:
  • Bahasa Arab;
  • Dua (2) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan;
 • Lulus MUET/IELTS/TOEFL atau peperiksaaan yang setara dengan Common European Framework of References (CEFR) yang diiktiraf dan;
 • Boleh berbahasa Melayu.

Kerjaya

 • Semua jawatan dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) yang tidak memerlukan Ijazah khusus (Pegawai Penguatkuasa/Penguasa Imigresen/ Juruaudit/ Penguasa Bomba/Penguasa Kastam/Penguasa Penjara/Pengurus Asrama)
 • Pegawai Hal Ehwal Islam
 • Pegawai Tadbir
 • Pegawai Tadbir dan Diplomatik
 • Pegawai Kor Agama ATM
 • Pegawai PDRM
 • Pensyarah /Guru
 • Pendakwah
 • Usahawan
 • Pensyarah
 • Guru Agama
 • Motivator

Maklumat Lanjut

Sila hubungi:

Cik Salimah Yusof
Tel: 03-89215294
e-Mel: salimah@ukm.edu.my