Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Galeri

Gallery Cover

Lawatan dari National Chengchi University, Taiwan ke Fakulti Pengajian Islam UKM

Tarikh: 15/01/2018
Foto oleh: En. Jamaludin Salleh

Gallery Cover

Wacana Media & Komunikasi Islam 2016

Tarikh: 29/12/2016
Foto oleh: Raja Mohamad Nazrin

Gallery Cover

Seminar Antarabangsa Agama dan Pembangunan Malaysia-Indonesia Ke-IX (SAAP 2016)

Tarikh: 04/10/2016
Foto oleh: Ustaz Wan Haslan Khairuddin

Gallery Cover

Seminar Antarabangsa Pengajaran Bahasa Arab 2016

Tarikh: 06/01/2016
Foto oleh: En. Moktar Hussain

Gallery Cover

Seminar Antarabangsa Gerakan Syi’ah dan Kesannya Terhadap Dunia Islam (SGS16)

Tarikh: 21/04/2016
Foto oleh: En. Jamaludin Salleh

Gallery Cover

Latihan Amali Dakwah di Kg Redip Pos Hau Gua Musang Kelantan

Tarikh: 08/04/2016
Foto oleh: Saudari Maizatul Akmaliah