Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Geran Galakan Penyelidik Muda

Bil
Tajuk Projek
Ketua Projek
Peruntukan (RM)

2016
1.
Pembinaan Modul Sains Tawhidik ke arah Transformasi sistem Pendidikan dan Peradaban IslamAhmad Yunus Mohd Noor25,000.00
2.
Penggunaan Hadis-hadis Haraki dalam Gerakan Dakwah di MalaysiaMuhammad Arif Yahya
3.
Strategi Pemujukan Pendakwah Masyarakat Orang Asli dalam Komunikasi DakwahZulkefli Aini25,000.00
4.
Pembinaaan Model Kemahiran Insaniah Belia Wanita Menurut Panduan al-Quran WanitaNajah Nadiah Amran20,000.00

2015
1.
Pembinaan Garis Panduan Penawaran Produk Hibah Patuh Syariah dalam Industri Perancangan dan Pengurusan Harta Umat Islam di MalaysiaNoor Lizza Mohamed Said15,000.00