Geran Galakan Penyelidik Muda

Bil
Tajuk Projek
Ketua Projek
Peruntukan (RM)

2016
1.
Pembinaan Modul Sains Tawhidik ke arah Transformasi sistem Pendidikan dan Peradaban IslamAhmad Yunus Mohd Noor25,000.00
2.
Penggunaan Hadis-hadis Haraki dalam Gerakan Dakwah di MalaysiaMuhammad Arif Yahya
3.
Strategi Pemujukan Pendakwah Masyarakat Orang Asli dalam Komunikasi DakwahZulkefli Aini25,000.00
4.
Pembinaaan Model Kemahiran Insaniah Belia Wanita Menurut Panduan al-Quran WanitaNajah Nadiah Amran20,000.00

2015
1.
Pembinaan Garis Panduan Penawaran Produk Hibah Patuh Syariah dalam Industri Perancangan dan Pengurusan Harta Umat Islam di MalaysiaNoor Lizza Mohamed Said15,000.00