Geran Penyelidikan Top Down


Bil
Tajuk Projek
Ketua Projek
Peruntukan (RM)

2016
1.Impak Industri Pelancongan Terhadap Kelestarian Tradisi Islam di LangkawiAhmad Yunus Mohd Noor100,000.00