Hubungi Kami

UrusanKakitanganNo. Telefone-Mel
Program Pengajian PrasiswazahPn. Rahayu+603 8921 5297 ayuthia@ukm.edu.my
Program Pengajian SiswazahPn. Noramiza
+603 8921 3519missza@ukm.edu.my
Diploma Pentadbiran Kehakiman & Guaman IslamPn. Darlina
+603 8921 5500 darlina@ukm.edu.my
Penyelidikan dan PenerbitanPn. Hasbi
+603 8921 3197hasbi@ukm.edu.my
Jurnal IslamiyyatProf. Madya Dr. Ahmad Munawar
+603 8921 3517 munawar@ukm.edu.my
Latihan Amali dan IndustriPn. Azizah
+603 8921 3847dzah@ukm.edu.my
i-Folio & e-PembelajaranEn. Anwar Fakhri
+603 8921 5516anwar.fpi@ukm.edu.my
Program Pengajian Berterusan/Jarak Jauh
Pn. Narma
Pn. Aznida
+603 8921 3914
+603 8921 3769
narma@ukm.edu.my
aznida@ukm.edu.my
Program Siswazah (Blended Learning)Dr. Wan Fariza+603 8921 5556aufaa@ukm.edu.my
Hebahan Laman Web / Info Screen FakultiEn. Moktar+603 8921 5561 moktar@ukm.edu.my
Alumni Fakulti Pengajian IslamProf. Madya Dr. Jaffary +603 8921 5626 jaffary@ukm.edu.my
Perkhidmatan Penyewaan Dewan/RuangPn. Sarah+603 8921 5143sarahsd@ukm.edu.my