Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Hubungi Kami

UrusanKakitanganNo. Telefone-Mel
Program Pengajian PrasiswazahPn. Rahayu+603 8921 5297 ayuthia@ukm.edu.my
Program Pengajian SiswazahPn. Noramiza
+603 8921 3519missza@ukm.edu.my
Diploma Pentadbiran Kehakiman & Guaman IslamPn. Darlina
+603 8921 5500 darlina@ukm.edu.my
Penyelidikan dan PenerbitanPn. Hasbi
+603 8921 3197hasbi@ukm.edu.my
Jurnal IslamiyyatProf. Madya Dr. Ahmad Munawar
+603 8921 3517 munawar@ukm.edu.my
Latihan Amali dan IndustriPn. Azizah
+603 8921 3847dzah@ukm.edu.my
i-Folio & e-PembelajaranEn. Anwar Fakhri
+603 8921 5516anwar.fpi@ukm.edu.my
Program Pengajian Berterusan/Jarak Jauh
Pn. Narma
Pn. Aznida
+603 8921 3914
+603 8921 3769
narma@ukm.edu.my
aznida@ukm.edu.my
Program Siswazah (Blended Learning)Dr. Wan Fariza+603 8921 5556aufaa@ukm.edu.my
Hebahan Laman Web / Info Screen FakultiEn. Moktar+603 8921 5561 moktar@ukm.edu.my
Alumni Fakulti Pengajian IslamProf. Madya Dr. Jaffary +603 8921 5626 jaffary@ukm.edu.my
Perkhidmatan Penyewaan Dewan/RuangPn. Sarah+603 8921 5143sarahsd@ukm.edu.my