Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam

PengerusiPROF. MADYA DR. HAJAH SALMAH AHMAD
No. Telefon+603 8921 5550 / 5551
No. Faksimili+603 8921 3185
e-Melsalni@ukm.edu.my
Alamat Surat MenyuratPUSAT KAJIAN BAHASA ARAB DAN TAMADUN ISLAM
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
43600 UKM BANGI, SELANGOR, MALAYSIA
Program yang Ditawarkan1. IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM - PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM (KEPUJIAN)
2. SARJANA PENGAJIAN ISLAM - PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM
3. DOKTOR FALSAFAH