Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah

Pengerusi
DR. MAT NOOR MAT ZAIN
No. Tel
+603 8921 5500 / 5501
No. Faks
+603 8921 3153
e-Mel
mnmz@ukm.edu.my
Alamat Surat Menyurat
PUSAT FIQH KONTEMPORARI DAN PEMATUHAN SYARIAH
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
43600 UKM BANGI, SELANGOR, MALAYSIA
Program yang ditawarkan
1. SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM - SYARIAH (KEPUJIAN)
2. SARJANA PENGAJIAN ISLAM - SYARIAH
3. DOKTOR FALSAFAH