Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Kalendar Akademik Sesi 2018/2019

calendar

Semester I

Kegiatan (Activities)Tarikh (Dates)Tempoh (Duration)
Pendaftaran Diri Pelajar Siswazah Semasa
(Current Postgraduate Student Registration)
20 Aug - 2 Sept 20182 minggu/weeks
Pendaftaran Diri Pelajar Prasiswazah Baharu dan MMP
(New Undergraduate Student Registration & Orientation Week)
2 - 9 Sept 20181 minggu/week
Pendaftaran Diri Pelajar Siswazah Baharu
(New Postgraduate Student Registration)
3 Sept 20181 hari/day
Sesi Perkuliahan
(Lectures)
10 Sept - 2 Nov 20188 minggu/weeks
Cuti Pertengahan Semester
(Mid Semester Break)
3 - 11 Nov 20181 minggu/week
Sesi Perkuliahan
(Lectures)
12 Nov - 21 Dec 20186 minggu/weeks
Majlis Konvokesyen UKM Ke-46
(46th UKM Convocation Ceremony)
27 - 30 Oct 20184 hari/days
Cuti Ulangkaji
(Study Week)
22 - 30 Dec 20181 minggu/week
Ujian CBET - Pelajar Tahun 2
(CBET Test - 2nd Year Students)
27 Dec 20181 hari/day
Peperiksaan
(Examination)
31 Dec 2018 - 18 Jan 20193 minggu/weeks
Cuti Semester
(Semester Break)
19 Jan - 17 Feb 20194 minggu/weeks

Semester II

Kegiatan (Activities)Tarikh (Dates)Tempoh (Duration)
Pendaftaran Atas Talian Pelajar Siswazah Semasa
(Current Postgraduate Student Online Registration)
www.ukm.my/smpweb
28 Jan - 10 Feb 201910 hari/days
Pendaftaran Diri Pelajar Siswazah Baharu
(New Postgraduate Student Registration)
11 Feb 20191 hari/day
Sesi Pembelajaran
(Lectures)
18 Feb - 5 Apr 20197 minggu/weeks
Cuti Pertengahan Semester
(Mid Semester Break)
6 - 14 Apr 20191 minggu/week
Sesi Pembelajaran
(Lectures)
15 Apr - 31 May 20197 minggu/weeks
Cuti Ulangkaji
(Study Week)
1 - 9 Jun 20191 minggu/week
Peperiksaan
(Examination)
10 - 28 Jun 20193 minggu/weeks
Cuti Semester
(Semester Break)
29 Jun - 31 Aug 20199 minggu/weeks