Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Kalendar Akademik Sesi 2017/2018

calendar

Semester I

Kegiatan (Activities)Tarikh (Dates)Tempoh (Duration)
Pendaftaran Diri Pelajar Siswazah Semasa
(Current Postgraduate Student Registration)
14-25 Aug 20172 minggu/weeks
Pendaftaran Diri Pelajar Prasiswazah Baharu dan MMP
(New Undergraduate Student Registration & Orientation Week)
27-30 Aug 20171 minggu/week
Pendaftaran Diri Pelajar Siswazah Baharu
(New Postgraduate Student Registration)
6 Sept 20171 hari/day
Sesi Perkuliahan
(Lectures)
4 Sept - 13 Oct 20176 minggu/weeks
Cuti Pertengahan Semester
(Mid Semester Break)
14-22 Oct 20171 minggu/week
Sesi Perkuliahan
(Lectures)
23 Oct - 15 Dec 20178 minggu/weeks
Majlis Konvokesyen UKM Ke-45
(45th UKM Convocation Ceremony)
* Nov 20174 hari/days
Cuti Ulangkaji
(Study Week)
16-25 Dec 20171 minggu/week
Ujian CBET - Pelajar Tahun 2
(CBET Test - 2nd Year Students)
27 Dec 20171 hari/day
Peperiksaan
(Examination)
26 Dec 2016 - 12 Jan 20183 minggu/weeks
Cuti Semester
(Semester Break)
13 Jan - 11 Feb 20184 minggu/weeks

Semester II

Kegiatan (Activities)Tarikh (Dates)Tempoh (Duration)
Pendaftaran Atas Talian Pelajar Siswazah Semasa
(Current Postgraduate Student Online Registration)
www.ukm.my/smpweb
29 Jan - 11 Feb 201812 hari/days
Pendaftaran Diri Pelajar Siswazah Baharu
(New Postgraduate Student Registration)
7 Feb 20181 hari/day
Sesi Pembelajaran
(Lectures)
12 Feb - 30 Mar 20187 minggu/weeks
Cuti Pertengahan Semester
(Mid Semester Break)
31 Mar - 8 Apr 20181 minggu/week
Sesi Pembelajaran
(Lectures)
9 Apr - 25 May 20187 minggu/weeks
Peperiksaan
(Examination)
28 May - 14 Jun 20183 minggu/weeks
Cuti Semester
(Semester Break)
15 Jun - 26 Aug 201810 minggu/weeks