Ketua Jaringan Industri dan Komuniti

Ketua Jaringan Industri & Komuniti
PROF. MADYA DATO’ DR. HJ. MOHD IZHAR ARIFF MOHD KASHIM
Dip. of Syariah (Damascus), B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I.,Dok.Fal. (UKMalaysia)