Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Ketua Program (Prasiswazah)

Ketua Program Prasiswazah (Syariah)
DR. ZAMZURI ZAKARIA
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

 

Ketua Program Prasiswazah (Usuluddin dan Falsafah)
DR. NUR FARHANA ABDUL RAHMAN
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

 

Ketua Program Prasiswazah (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
DR. MD. NOR ABDULLAH
B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

 

Ketua Program Prasiswazah
(Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
DR. A’DAWIYAH ISMAIL
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (USM)

 

Ketua Program Prasiswazah
(Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
DR. NAJAH NADIAH AMRAN
B.A. (Malaya) Dip. Pend. (UKMalaysia), M.A. (Malaya), M.Litt., Ph.D (Aberdeen)

 

Ketua Program Bahasa Arab
SALAMIAH AB. GHANI
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)