Ketua Program (Pascasiswazah)

Ketua Program Siswazah (Kedoktoran)
PROF. MADYA DR. LATIFAH ABDUL MAJID
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Wales)

 

Ketua Program Siswazah (Sarjana)
PROF. MADYA DR. ZULIZA MOHD KUSRIN

LL.B. (Undang-undang & Syariah)(UIAM), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Birmingham)