Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Arkib Berita

Kursus Sijil Pengajian Islam – kini dibuka untuk pendaftaran

Fakulti Pengajian Islam UKM akan menawarkan program Sijil Pengajian Islam Siri 1 dan 2 kepada sesiapa yang berminat mendalami ilmu-ilmu Islam. Ia merupakan kursus jangka pendek

Kolokium Penyelidikan Siswazah Jabatan Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2017

Jabatan Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia dan akan menganjurkan Kolokium Penyelidikan siswazah Jabatan Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah 2017 pada 28

Wacana Fiqh al-Ta`ayusy (فقه التعايش) dalam Konteks Masyarakat Majmuk di Malaysia

Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Peribumi, Fakulti Pengajian Islam (FPI) Universiti Kebangsaan Malaysia dan Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan FPI dengan kerjasama Institut Wasatiyyah

Maklumat Konvokesyen UKM 2017

Universiti Kebangsaan Malaysia telah mengeluarkan garis panduan penting yang perlu diteliti dan dipatuhi oleh semua bakal graduan yang akan bergraduasi pada 21-23 Oktober 2017. Peraturan-peraturan

Panggilan Kertas Kerja: SEMINAR ANTARABANGSA SAPPBA 2017

Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan kerjasama Fakultas Adab dan Humaniora, (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi akan menganjurkan SEMINAR ANTARABANGSA PENGAJARAN &

Panggilan Kertas Kerja: Persidangan Antarabangsa Komuniti Muslim dan Pemikiran

Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia akan menganjurkan Persidangan Antarabangsa Komuniti Muslim dan Pemikiran bertemakan ‘Kesejahteraan Masyarakat

Nadwah Ulama Nusantara VII: Ulama dan Pemikiran Wasatiyyah Malaysia

Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM dan Institut Wasatiyyah Malaysia, Jabatan Perdana Menteri akan menganjurkan Nadwah Ulama Nusantara VII pada 8

Majlis Menandatangani Surat Hasrat (LoI) antara UKM dan IWM

21 Februari 2017: Majlis Menandatangani Surat Hasrat (Letter of Intent) antara Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan Institut Wasatiyyah Malaysia (IWM), Jabatan Perdana

Terbitan Terbaharu Jurnal Islamiyyat

Dua keluaran Jurnal Islamiyyat atas talian iaitu Vol 38, No 1 (2016) & Vol 38, No 2 (2016) terbitan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia kini

Syarahan Perdana Profesor UKM: Prof. Dr. Wan Kamal Mujani

Syarahan Perdana Profesor Universiti Kebangsaan Malaysia akan disampaikan oleh Profesor Dr. Wan Kamal Mujani, Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM pada hari Jumaat 23 Disember 2016