Maklumat Konvokesyen UKM 2017

Universiti Kebangsaan Malaysia telah mengeluarkan garis panduan penting yang perlu diteliti dan dipatuhi oleh semua bakal graduan yang akan bergraduasi pada 21-23 Oktober 2017. Peraturan-peraturan dan maklumat-maklumat tersebut adalah seperti berikut:

Maklumat Penting Majlis Konvokesyen

Susunan Sidang Konvokesyen