Panggilan Kertas Kerja: SEMINAR ANTARABANGSA SAPPBA 2017

Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan kerjasama Fakultas Adab dan Humaniora, (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi akan menganjurkan SEMINAR ANTARABANGSA PENGAJARAN & PEMBELAJARAN BAHASA, KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN ARAB 2017 pada 19 SEPTEMBER 2017 bertempat di Fakulti Pengajian Islam UKM.

Sehubungan dengan itu, kami menjemput YBhg Prof/Dr/Tuan/Puan untuk membentang kertas kerja dalam seminar yang akan diadakan. Sila emailkan abstrak ke ubaseminar@gmail.com sebelum @ pada 15 OGOS 2017. Keterangan lanjut mengenai seminar boleh dilayari laman sesawang kami sappba2017.blogspot.com .