Terbitan Terbaharu Jurnal Islamiyyat

Dua keluaran Jurnal Islamiyyat atas talian iaitu Vol 38, No 1 (2016) & Vol 38, No 2 (2016) terbitan Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia kini boleh diakses di pautan berikut:
http://ejournal.ukm.my/islamiyyat

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Chief Editor of Islamiyyat
Faculty of Islamic Studies
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor, MALAYSIA

Phone: +60389215291
Fax: +60389253902
Email: ezad@ukm.edu.my