Pengajaran & Citra

Penyelaras Pengajaran
ANWAR FAKHRI OMAR
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia)

 

Penyelaras Citra
DR. HASANAH ABDUL KHAFIDZ
B.A. (Hons)(Mu’tah University, Jordan), MIRKH (IIUM), Ph.D (Malaya)