Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Pengerusi-pengerusi Pusat

Pengerusi
Pusat Fiqh Kontemporari & Pematuhan Syariah
DR. MAT NOOR MAT ZAIN
B.A. (Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

 

Pengerusi
Pusat Akidah & Keamanan Global
PROF. MADYA DR. JAFFARY AWANG
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A., Ph.D (Birmingham)

 

JPATI-AZMUL

Pengerusi
Pusat Rantau Timur Tengah & Nusantara
DR. AZMUL FAHIMI KAMARUZAMAN
B.Sh.(Hons.)(Yarmouk), M.A. (Wales), Ph.D (UPM)

 

Pengerusi
Pusat Kesejahteraan Insan & Komuniti
DR. ROSMAWATI MOHAMAD RASIT
B.A.(Hons.)(Malaya), M.Sc., Ph.D (UPM)

 

Pengerusi
Pusat Kelestarian Turath Islami
DR. HAMDI ISHAK
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I., Dok.Fal.(UKMalaysia)