Pengerusi-pengerusi Pusat

Pengerusi
Pusat Fiqh Kontemporari & Pematuhan Syariah
DR. MAT NOOR MAT ZAIN
B.A. (Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

 

Pengerusi
Pusat Akidah & Keamanan Global
PROF. MADYA DR. JAFFARY AWANG
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A., Ph.D (Birmingham)

 

Pengerusi
Pusat Rantau Timur Tengah & Nusantara
PROF. MADYA DR. HAJAH SALMAH AHMAD
B.A.(Hons.), M.A. (al-Azhar), Dip.Ed. (‘Ayn Shams), Dok.Fal. (UKMalaysia)

 

Pengerusi
Pusat Kesejahteraan Insan & Komuniti
DR. ROSMAWATI MOHAMAD RASIT
B.A.(Hons.)(Malaya), M.Sc., Ph.D (UPM)

 

Pengerusi
Pusat Kelestarian Turath Islami
DR. HAMDI ISHAK
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I., Dok.Fal.(UKMalaysia)