Penolong-penolong Dekan

Penolong Dekan (Siswa dan Alumni)
DR. SABRI MOHAMAD

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

 


Penolong Dekan (Keusahawanan dan Kreativiti)
PROF. MADYA DR. SALMY EDAWATI YAACOB
Sm.Sy., M.Sh. (Malaya), Ph.D (UKMalaysia)

 


Penolong Dekan (Pengajaran dan Citra)
DR. HASANAH ABD. KHAFIDZ

B.A. (Hons)(Mu’tah University, Jordan), MIRKH (IIUM), Ph.D (Malaya)

 


Penolong Dekan (Kualiti dan Strategi)
DR. MOHD ZAMRO MUDA
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)