Penolong-penolong Dekan

Penolong Dekan (Siswa dan Alumni)
DR. SABRI MOHAMAD

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

 


Penolong Dekan (Keusahawanan dan Kreativiti)
PROF. MADYA DR. SALMY EDAWATI YAACOB
Sm.Sy., M.Sh. (Malaya), Ph.D (UKMalaysia)

 

Penolong Dekan (Pengajaran dan Citra)
PROF. MADYA DR. MAZLAN IBRAHIM

B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

 


Penolong Dekan (Kualiti dan Strategi)
DR. MOHD ZAMRO MUDA
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)