Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Penyelaras Program Blended Learning & PBJJ

Penyelaras Program Blended Learning (Sarjana dan Kedoktoran)
DR. WAN FARIZA ALYATI WAN ZAKARIA
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Birmingham)

 

Penyelaras Program Berterusan Jarak Jauh
DR. NOOR LIZZA MOHAMED SAID
B.A.(Hons.)(Mu’tah, Jordan), S.P.I., Ph.D (UKMalaysia)