Penyelaras Program Blended Learning & PBJJ

Penyelaras Program Blended Learning (Sarjana dan Kedoktoran)
DR. WAN FARIZA ALYATI WAN ZAKARIA
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Birmingham)

 

Penyelaras Program Berterusan Jarak Jauh
DR. NOOR LIZZA MOHAMED SAID
B.A.(Hons.)(Mu’tah, Jordan), S.P.I., Ph.D (UKMalaysia)