Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Penyelaras Program Pascasiswazah (Kedoktoran)

Penyelaras Program Kedoktoran (Syariah)
DR. AHMAD DAHLAN SALLEH
B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.A. (Cairo), Ph.D (Wales)

 

Penyelaras Program Kedoktoran (Usuluddin dan Falsafah)
DR. NOZIRA SALLEH
B.A.(Hons.), M.A. (UIAM), Dok.Fal. (UKMalaysia)

 

Penyelaras Program Kedoktoran (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
DR. SUHAILA ZAILANI @ AHMAD
B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UPSI)

 

Penyelaras Program Kedoktoran (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
PROF. MADYA DR. ABDUL GHAFAR DON
Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.Phil.(Birmingham), Ph.D (Malaya)

 

Penyelaras Program Kedoktoran (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
DR. WAN NASYRUDIN WAN ABDULLAH
B.A. (Hons.)(Yarmouk), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)