Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Penyelaras Program Pascasiswazah (Sarjana)


Penyelaras Program Sarjana (Syariah)
DR. AMIR FAZLIM JUSOH @ YUSOFF
B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.Sh. (Malaya), Ph.D (Aberdeen)

 


Penyelaras Program Sarjana (Usuluddin dan Falsafah)
DR. ZUL’AZMI YAAKOB
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (USM)

 


Penyelaras Program Sarjana (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
FIRUZ AKHTAR MOHAMAD BOHARI
B.A. (Hons.)(Tehran), M.A. (St. Louis)

 


Penyelaras Program Sarjana
(Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
DR. MOHAMAD ZULKIFLI ABDUL GHANI
B.A.(Hons.), M.A. (al-Azhar), Ph.D (UKMalaysia)

 

Penyelaras Program Sarjana (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
DR. FADLAN MOHD OTHMAN
B.A.(Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)