Program Diploma Pascasiswazah

Penyelaras Program Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam
DR. MOHD AL ADIB SAMURI
LL.B., LL.M., Ph.D (UKMalaysia)