Program Siswazah

FPI_4280a

Diploma Siswazah

 1. Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam

Sarjana (Mod Pengajian: Penyelidikan / Kerja Kursus & Penyelidikan)

 1. Sarjana Pengajian Islam (Syariah)
 2. Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah)
 3. Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
 4. Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
 5. Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)

Doktor Falsafah (Mod Pengajian: Penyelidikan)

 1. Doktor Falsafah (Syariah)
 2. Doktor Falsafah (Usuluddin dan Falsafah)
 3. Doktor Falsafah (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
 4. Doktor Falsafah (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
 5. Doktor Falsafah (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)