Pusat Kajian Dakwah Orang Asli dan Peribumi

Ketua PusatDR. ZULKIFLI AINI
No. Telefon+603 8921 4945
No. Faksimili+603 8921 3152
e-Melzulaini@ukm.edu.my
Alamat Surat MenyuratPUSAT KAJIAN DAKWAH ORANG ASLI DAN PERIBUMI
d/a JABATAN PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
43600 UKM BANGI, SELANGOR, MALAYSIA
Program yang Ditawarkan