Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS)

Bil
Tajuk Projek
Ketua Projek
Peruntukan (RM)

2017
1.Panduan Toleransi Beragama dalam Hubungan Muslim dan Bukan Muslim Malaysia Menurut Pandangan Pemimpin AgamaNur Farhana Abdul Rahman45,000.00
2.Pembinaan Garis Panduan Pembuktian Fraud Forensik di MalaysiaCik Nurbazla Ismail 40,000.00
3.Psikografi Pengguna Islam dalam Pembinaan Kerangka Pengiklanan IslamiRosmawati Mohamad Rasit47,600.00

2016
1.Pembinaan Parameter Syariah Pemindahan Risiko Dalam Kontrak Pembiayaan Rumah Secara IslamAhmad Dahlan Salleh50,000.00
2.Pembinaan Formula Pengiraan Kadar Nafkah Anak Untuk Mahkamah Syariah di MalaysiaZaini Nasohah62,000.00
3.Model Terapi Muzik Dalam Perubatan Berteraskan Amalan Perubatan Tamadun IslamRoziah Sidik @ Mat Sidek54,000.00
4.Peranan Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan MalaysiaFarid Mat Zain49,000.00
5.Pembangunan Modul Praktis Morfologi Arab (MPM) Melalui Aplikasi Papan Permainan Untuk Sekolah-Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di MalaysiaSuhaila Zailani @ Ahmad58,000.00
6.Pembinaan Model Service-Learning Universiti Awam MalaysiaNajah Nadiah Amran67,300.00

2015
1.Model Tadbir Urus: Analisis Amalan Terbaik Pentadbiran Rasulullah s.a.w.Ermy Azziaty Rozali51,600.00
2.The Development of Forward Sale-based Islamic
Personal Financing Model
Amir Fazlim Jusoh @ Yusoff47,500.00
3.Pembinaan Parameter Syariah: Prinsip Pemilikan
Bermanfaat (Beneficial Ownership) dalam
Kewangan Islam
Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani80,000.00

2014
1.Garis Panduan Syariah untuk Ibubapa dalam Menangani Perilaku Seksual Remaja AutismeFariza Md. Sham68,200.00
2.Pembinaan Modul Kaunseling Kepada Golongan Muallaf di MalaysiaRazaleigh Muhamat @ Kawangit68,200.00
3.Model Pengukuhan Personaliti Bapa Menurut Perspektif Islam ke Arah Kesejahteraan KeluargaSalasiah Hanin Hamjah68,200.00
4.Pembinaan Modul Braille Hadith 40 Imam Nawawi ke arah memartabatkan Program Pendidikan Khas di MalaysiaAhmad Yunus Mohd Noor68,200.00

2013
1.Membangunkan Modul Online Dakwah Bagi Mengekang Dakyah Syiah Terhadap Islam di Alam MayaMuhamad Faisal Asha`ari48,200.00
2.Pembinaan Modul Terjemahan Al-Qur`an Dalam Bahasa Etnik Melanau: Kajian Terhadap Surah Al-Fatihah Dan Juz AmmaTengku Intan Zarina Tengku Puji56,200.00
3.Pembinaan Modul Hukum Produk Bioteknologi Moden Bagi Hub Halal Jakim Menurut Kerangka Maqasid ShariyyahMohd Izhar Ariff Mohd Kashim54,200.00
4.Garis Panduan Penapisan Filem Patuh Syariah Ke Arah Pengembangan Genre Filem DakwahRosmawati Mohamad Rasit55,200.00
5.Pembinaan Polisi dan Dasar bagi Menghadapi Perkembangan Trend Baru dalam Gerakan Islam Berasaskan Pemikiran Pasca IslamismeWan Fariza Alyati Wan Zakaria52,200.00
6.Kajian Indikator Kebolehpulihan Pesalah Kanak-Kanak Ke Arah Pembentukan Model Pemulihan Berteraskan Sistem Nilai IslamMohd. Al Adib Samuri80,000.00
7.Pembinaan Model Takharuj Sebagai Kaedah Penyelesaian Pusaka Tertangguh Di Unit Pembahagian Pusaka Kecil (UPPK), Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (JKPTG) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar : Kajian Di Lembah KelangMd. Yazid Ahmad60,000.00
8.Pembinaan Model Penggunaan Emas Sebagai Alat Lindung Nilai Dalam Institusi Kewangan IslamSalmy Edawati Yaacob65,550.00
9.Model Interaksi Antara Tamadun Berpusatkan Nilai Teras Tamadun IslamRoziah Sidik @ Mat Sidek50,000.00
10.Pemurnian Fakta Sejarah dalam Fiksyen Penulisan Novel berasaskan Sejarah Islam di MalaysiaAzmul Fahimi Kamaruzaman50,000.00
11.Membentuk Model Transformasi Perundangan Zakat di MalaysiaZaini Nasohah50,000.00