Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Geran Universiti Penyelidikan


Bil
Tajuk Projek
Ketua Projek
Peruntukan (RM)

2016
1.Pembinaan Modul Literasi Undang-undang Untuk Mualaf Berkenaan Hak dan Implikasi Perundangan Akibat Pemelukan IslamMohd Al Adib Samuri49,720.00
2.Kajian Kejituan Astrolab Tempatan Terhadap Waktu Solat, Transit Matahari di Garisan Khatulistiwa dan Arah KiblatMohd Hafiz Safiai75,000.00
3.Kaedah Penerapan Kerohanian Menurut Islam Terhadap Pesakit Kanser Wanita Ke Arah Kesejahteraan Hidup di MalaysiaA'dawiyah Ismail30,000.00
4.Model Panduan Pelaksanaan Keterangan Kanak-Kanak dalam Kes-Kes Kekeluargaan di Mahkamah SyariahZaini Nasohah50,000.00
5.Pembinaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran Bagi Murid Berkeperluan Khas (MBK) Masalah PendengaranIzuli Dzulkifli40,000.00

2015
1.Pelestarian Sebuah Pemerintahan Stabil Berasaskan Sistem Ketenteraan dan Ekonomi Kerajaan Nasriyyah di GranadaEzad Azraai Jamsari10,000.00
2.Pemerkasaan Keusahawanan Islam dalam Konteks Pembangunan NegaraSalmy Edawati Yaacob10,000.00
3.Pengubahsuaian Astrolab Mengikut Standard Malaysia Untuk Kegunaan al-Miqat di Alam MelayuIbnor Azli Ibrahim10,000.00
4.Implikasi pembangunan teknologi robotik kepada perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun IslamRoziah Sidik @ Mat Sidek10,000.00
5.Teori Terjemahan Arab-Melayu Dalam Karya Asli dan Karya Terjemahan Ulama Melayu NusantaraSuhaila Zailani @ Ahmad10,000.00