Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah

Profesor Dr. Muhd. Najib Abdul Kadir

  • +603 8921 5296
  • abunaseh@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

Tafsir Nusantara
Al-Quran dan Pemikiran Semasa
Metodologi Tafsir


Prof. Madya Dr. Latifah Abd. Majid

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Wales)

Bidang Kepakaran

Hadith di Nusantara
Hadith dan ‘Ulum Hadith
Orientalisme Dan Isu Semasa


Dr. Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Jordan), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Tafsir Bandingan
Metodologi Tafsir
Lata’if Quraniyyah
Tafsir Sufi
Ulum al-Quran


Dr. Fadlan Mohd Othman

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

Takhrij al-Hadith
Penyelewengan Dalam Hadith
Metodologi al-Hadith
Metodologi Tafsir


Dr. Hamdi Ishak

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I., Dok.Fal.(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Pendidikan Khas
Tafsir al-Quran
Pengajaran al-Quran dan al-Sunnah untuk OKU
Pendidikan Islam


Dr. Haziyah Hussin

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.), M.A. (Malaya), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

Tafsir Haraki
Metodologi Tafsir
Aliran Tafsir Moden
Tafsir Di Malaysia


Dr. Mohd Arif Nazri

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.), M.A., Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

‘Ulum al-Hadith
Ilmu al-Rijal
Hadith Hukum
Mukhtalif al-Hadith


Dr. Mohd Faizulamri Mohd Saad

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(al-Azhar) , S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Qira’at dalam Tafsir dan Fiqh
Ilmu Rasm, Dabt dan Fawasil al-Quran
Ulum al-Quran
Tahfiz


Dr. Mohd Nazri Ahmad

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(al-Azhar), S.P.I., Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Tahqiq Kitab Tafsir
‘Ulum al-Quran
Tahqiq Sebab Turun Ayat al-Quran
Riwayat Israiliyyat


Dr. Najah Nadiah Amran

Kelulusan Akademik

B.A. (Malaya) Dip. Pend. (UKMalaysia),  M.A. (Malaya), M.Litt., Ph.D (Aberdeen)

Bidang Kepakaran

Hadith Dan Isu Semasa
Ulum al-Hadith
Islam dan Muslim di Barat
Wanita Islam


Dr. Sabri Mohamad

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Qira’at
Ilmu Rasm, Dabt dan Fawasil al-Quran
Ulum al-Quran
Tafsir
Tahfiz


Dr. Wan Nasyrudin Wan Abdullah

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(Yarmouk), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Tafsir Bandingan
Tafsir dan Ulum al-Quran
Al-Quran Dan Sains
Kajian Manuskrip
‘Ulum  al-Hadith


Mohd Akil Muhamed Ali

Kelulusan Akademik

Sm.P.I., (Kep.)(UKMalaysia), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

‘Ulum al-Hadith
Kaedah Pengajaran &  Pembelajaran al-Hadith


Nor Syamimi Mohd


Dr. Ashraf Hj. Ismail

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(al-Azhar), S.Pend., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Ilmu Qira’at
Pedagogi Pendidikan Islam
Pedagogi Tahfiz
Ilmu Rasm, Dabt danFawasil al-Quran


Wan Hilmi Wan Abdullah

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

‘Ulum al-Quran
Tarannum


Izuli Dzulkifli

Kelulusan Akademik

Dip.(Khat)(Kem.Pelajaran Mesir), B.A.(Hons)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Qira’at Dalam Tafsir
‘Ulum al-Quran
Pendidikan Islam
Seni Khat dan Kaligrafi


Muhammad Hafiz Jamil

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(al-Azhar)

Bidang Kepakaran

Qira’at
Ilmu Rasm, Dabt dan Fawasil al-Quran
Tahfiz


Ahmad Munawar Razali