Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam

Profesor Dr. Wan Kamal Mujani

  • +603 8921 5552
  • inawan@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Manchester)

Bidang Kepakaran

  • Sejarah dan Tamadun Islam
  • Historiografi Islam
  • Sejarah Ekonomi Mamluk, Timur Tengah, Mediterranean and Levant
  • Isu-isu Muslim Kontemporari (Muslim Middle Class, Wasatiyyah, Extremisme, Wakaf dan Indeks Syariah)

Info Kesarjanaan


Prof. Madya Dr. Ermy Azziaty Rozali

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Hubungan Uthmaniyyah dan Alam Melayu
Sejarah dan Tamadun Islam


Prof. Madya Dr. Hjh Salmah Ahmad

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.), M.A. (al-Azhar), Dip.Ed. ('Ayn Shams), Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Linguistik dan Tatabahasa Arab
Kajian Manuskrip Arab-Melayu
Kesusasteraan Arab Zaman Abbasi dan Ayyubi


Prof. Madya Dr. Kaseh Abu Bakar

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(Muhammad al-Khamis), Dip.Pend.(UIAM), M.Ed.(Pittsburgh), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

Pendidikan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing
Pengujian Bahasa
Linguistik dan Tatabahasa Arab
Pengukuran dalam Sains Sosial


Prof. Madya Dr. Roziah Sidik @ Mat Sidek

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), Dip. Pend. (UK Malaysia), M.Litt (Edinburgh), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Sejarah dan Falsafah Sains Islam
Sejarah dan Tamadun Islam


Prof. Madya Dr. Zamri Arifin

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Wales)

Bidang Kepakaran

Linguistik dan Tatabahasa Arab
Kesusasteraan Arab (Andalus  dan  Abbasi)
Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua


Dr. Azmul Fahimi bin Kamaruzaman

Kelulusan Akademik

B.Sh.(Hons.)(Yarmouk), M.A. (Wales), Ph.D (UPM)

Bidang Kepakaran

Historiografi dan Falsafah  Sejarah Islam
Sejarah dan Tamadun Islam Abad Awal dan Pertengahan
Isu-Isu Kontemporari Dunia Islam


Dr. Farid Mat Zain

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), Dip.Pend., S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D. (UIAM)

Bidang Kepakaran

Ulama Nusantara
Sejarah dan Tamadun Islam di Malaysia
Gerakan Islah


Dr. Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Sejarah dan Tamadun Islam di Malaysia
Sejarah dan Tamadun Islam


Dr. Maheram Ahmad

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Terjemahan Arab-Melayu
Sosiolinguistik dalam Penterjemahan
Kemahiran Bahasa Arab


Dr. Md. Nor Abdullah

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Balaghah
Kesusasteraan Arab Klasik dan Moden
Kritikan Sastera Arab
Linguistik dan Tatabahasa Arab


Dr. Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UPSI)

Bidang Kepakaran

Terjemahan Arab-Melayu
Sosiolinguistik dalam Penterjemahan
Kemahiran Bahasa Arab


Dr. Zulkarnain Mohamed

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), Dip.Pend. (UKMalaysia), M.A. (London), Ph.D (UPSI)

Bidang Kepakaran

Linguistik dan Tatabahasa Arab
Kesusasteraan Arab Moden
Kesusasteraan Islam dan Bandingan


Ezad Azraai Jamsari

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Sejarah Ketenteraan  Islam
Sejarah Politik Islam di Andalus dan Magribi
Sejarah dan Tamadun Islam Abad Awal dan Pertengahan
Sejarah Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab


Hakim Zainal

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(Madinah), M.A.(Jordan)

Bidang Kepakaran

Linguistik dan Tatabahasa Arab
Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua


Dr. Firuz Akhtar Mohamad Bohari

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(Tehran), M.A. (St. Louis). Ph.D (London)

Bidang Kepakaran

Sastera Bandingan


Ammalina Dalillah Mohd Isa

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I. (Kep), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:


Napisah Karimah Haji Ismail

  • +603 8921 5627
  • napisah@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Sejarah dan Tamadun Islam Zaman Pertengahan
Isu-isu Minoriti Muslim
Sejarah Politik Dunia Islam Moden


Nurul Firdaus Ramli


Pn. Rokiah Keleng


En. Mahat Idris