Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan

Profesor Dr. Fariza Md. Sham

  • +603 8921 3559
  • farisham@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

• Psikologi Dakwah Remaja
• Psikologi Islam


Profesor Dr. Zainab Ismail

  • +603 8921 3531
  • zainab@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I., S.Pend.(UKMalaysia), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran

• Kaunseling Islam
• Kaunseling Perkahwinan Dan Keluarga
• Kaunseling Dan Dakwah Warga Tua Dan Orang Kurang Upaya
• Bimbingan Dan Kaunseling Pelajar Institusi Pengajian Tinggi
• Psikologi Dan Pendidikan Islam


Prof. Madya Dr. Abd. Ghafar Don

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.Phil.(Birmingham), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

• Dakwah Dan Pembangunan Masyarakat
• Dakwah Orang Asli


Prof. Madya Dr. Adawiyah Ismail

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran

• Dakwah Wanita Dan Keluarga
• Pembangunan Wanita Menurut Islam
• Keluarga Berkualiti Menurut Islam


Prof. Madya Dr. Razaleigh Muhamat @ Kawangit

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.)(Malaya), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Wales)

Bidang Kepakaran

• Pembangunan Dan Pengurusan Dakwah
• Pembangunan Dan Pengurusan Dakwah Mualaf


Prof. Madya Dr. Salasiah Hanin Hamjah

Kelulusan Akademik

Sm.Usul. (Kep.), S.Usul. (Malaya), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran

• Dakwah
• Kaunseling Islam
Tazkiyah Al-Nafs
• Psikologi Islam


Dr. Ahmad Irdha Mokhtar

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(Ibn Tofail, Maghribi), M.A., Ph.D (Hassan II Bimsik, Maghribi)

Bidang Kepakaran

• Hal Ehwal Masyarakat Muslim
• Pengurusan Dakwah
• Gerakan Dakwah
• Maqasid Dakwah


Dr. Hasanah Abd. Khafidz

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(Mu'tah University, Jordan), MIRKH (IIUM), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

• Teknologi Dakwah
• Kesejahteraan Asnaf Zakat
• E-Pembelajaran


Dr. Rosmawati Mohamad Rasit

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(Malaya), M.Sc., Ph.D (UPM)

Bidang Kepakaran

• Dakwah
• Media Islam
• Komunikasi Islam
• Filem Patuh Syariah
• Kesejahteraan Insan


Dr. Khazri Osman

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(Yarmouk), Dip.Pend. (MPI), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

• Bahasa Dalam Dakwah
• Analisis Wacana Dakwah
• Balaghah Dan Linguistik
• Puisi Dan Prosa Dakwah
• Dakwah Dan Pendidikan


Dr. Mohamad Zulkifli Abdul Ghani

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.), M.A. (al-Azhar), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

• Wasatiyyah Dakwah
• Kesejahteraan Masyarakat
• Tokoh Dakwah


Dr. Muhamad Faisal Ashaari

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

• Komunikasi Dakwah
• Dakwah Media Baharu
• Dakwah Dan Pemikiran Islam
• Dakwah Menerusi Masjid


Dr. Nur A’thiroh Masyaa’il Tan binti Abdullah @ Tan Ai Pao

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

• Pengurusan Dakwah
• Dakwah Mualaf/Saudara Baru (Cina, India, Orang Asli, Masyarakat Sabah Sarawak)


Dr. Siti Jamiaah Abdul Jalil

Kelulusan Akademik

Sm.Usul.(Kep.)(Malaya), S.S.S.K. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

• Dakwah
• Psikologi Islam
• Pembangunan Insan
• Psikoterapi Islam


Dr. Zulkifli Aini

Kelulusan Akademik

B.IRKH (Hons.)(UIAM), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

• Dakwah Dan Komunikasi Insan
• Dakwah Dan peribumi/orang Asli

 


Anuar Puteh

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

• Kepimpinan Islam
• Dakwah Dan Bimbingan Saudara Baru


Abu Dardaa Mohamad

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.), M.A. (Wales)

Bidang Kepakaran

• Dakwah
• Tazkiyah Al-Nafs
• Psikologi Islam
• Psikoterapi Islam
• Kesejahteraan Insan


Nor Haslina Salim


Muhammad Abdul Aziz Ismail


En. Mohd Khairul Azlan Adnan