Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan

Profesor Dr. Fariza Md. Sham

  • +603 8921 3559
  • farisham@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Psikologi Dakwah Remaja dan Psikologi Islam


Profesor Dr. Zainab Ismail

  • +603 8921 3531
  • zainab@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I., S.Pend.(UKMalaysia), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran

Dakwah dan Kaunseling Islam


Prof. Madya Dr. Abd. Ghafar Don

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.Phil.(Birmingham), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Gerakan Dakwah dan Dakwah Non Muslim


Prof. Madya Dr. Adawiyah Ismail

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran

Dakwah, Wanita dan Keluarga


Prof. Madya Dr. Razaleigh Muhamat @ Kawangit

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.)(Malaya), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Wales)

Bidang Kepakaran

Dakwah dan Pengurusan Islam


Prof. Madya Dr. Salasiah Hanin Hamjah

Kelulusan Akademik

Sm.Usul. (Kep.), S.Usul. (Malaya), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran

Dakwah dan Kaunseling Islam


Dr. Ahmad Irdha Mokhtar

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(Ibn Tofail, Maghribi), M.A., Ph.D (Hassan II Bimsik, Maghribi)

Bidang Kepakaran

Gerakan Dakwah dan Pembangunan Hal Ehwal Islam


Dr. Hasanah Abd. Khafidz

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(Mu'tah University, Jordan), MIRKH (IIUM), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Zakat, Teknologi Dakwah dan e-Pembelajaran


Dr. Khazri Osman

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(Yarmouk), Dip.Pend. (MPI), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Sastera dan Komunikasi Dakwah


Dr. Mohamad Zulkifli Abdul Ghani

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.), M.A. (al-Azhar), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Dakwah dan Masyarakat


Dr. Muhamad Faisal Ashaari

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

Dakwah dan Komunikasi Dakwah Media Baharu


Dr. Nur A’thiroh Masyaa’il Tan binti Abdullah @ Tan Ai Pao

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Dakwah dan Bimbingan Saudara Baharu


Dr. Rosmawati Mohamad Rasit

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(Malaya), M.Sc., Ph.D (UPM)

Bidang Kepakaran

Dakwah dan Komunikasi Media


Dr. Siti Jamiaah Abdul Jalil

Kelulusan Akademik

Sm.Usul.(Kep.)(Malaya), S.S.S.K. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Dakwah dan Psikologi Islam


Dr. Zulkifli Aini

Kelulusan Akademik

B.IRKH (Hons.)(UIAM), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Dakwah Peribumi dan Komunikasi Insan

 


Anuar Puteh

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Dakwah dan Bimbingan Saudara Baharu


Abu Dardaa Mohamad

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.), M.A. (Wales)

Bidang Kepakaran

Dakwah dan Masyarakat


Nor Haslina Salim


Muhammad Abdul Aziz Ismail


En. Mohd Khairul Azlan Adnan