Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah

Prof. Madya Dr. Ahmad Munawar Ismail

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dr. Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Pendidikan Islam
Akidah
Pemikiran Islam


Prof. Madya Dr. Ahmad Sunawari Long

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Nottingham), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran:
Falsafah
Pemikiran Islam


Prof. Madya Dr. Faudzinaim Badaruddin

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A., Ph.D (London)

Bidang Kepakaran:
Akhlak
Tasauf/Tarekat
Kajian Ajaran Sesat


Prof. Madya Dr. Jaffary Awang

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A., Ph.D (Birmingham)

Bidang Kepakaran:
Perbandingan Agama
Sosiologi Agama


Prof. Madya Dr. Kamarudin Salleh

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.A.(Lancaster), Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Akidah
Tasawwur Islam


Prof. Madya Dr. Mazlan Ibrahim

Kelulusan Akademik:
B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran:
Ulum Al-Quran
Tafsir


Dr. Abdull Rahman Mahmood

Kelulusan Akademik:
B.A., M.A. (al-Azhar), Dr.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Akidah
Ilmu Kalam
Tasawuf


Dr. Ahmad Yunus Mohd Nor

Kelulusan Akademik:
B.A. (Hons.), M.A. (UIAM), Ph.D (Durham)

Bidang Kepakaran
Tafsir
Hadis


Dr. Indriaty Ismail

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.A.(Lancaster), Dr.Fal.(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Falsafah Agama
Pemikiran Islam


Dr. Mohd Haidhar Kamarzaman

Kelulusan Akademik

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran
Akidah
Pemikiran Islam


Dr. Muhammad Arif Yahya

Kelulusan Akademik:
B.A.(Hons)(al-Azhar), M.A., Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran
Hadis
Tafsir


Dr. Muhammad Razak Idris

Kelulusan Akademik:
B.A.(Hons.)(UIAM), M.A.(Juba, Sudan), Ph.D (Melbourne)

Bidang Kepakaran:
Falsafah Agama
Pemikiran Islam


Dr. Nozira Salleh

Kelulusan Akademik:
B.A.(Hons.), M.A. (UIAM), Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Tasawwuf/Tarekat
Perbandingan Islam


Dr. Nur Farhana Abdul Rahman

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran:
Perbandingan Agama
Pemikiran Islam


Dr. Wan Fariza Alyati Wan Zakaria

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Birmingham)

Bidang Kepakaran
Falsafah
Pemikiran Islam


Dr. Wan Haslan Khairuddin

Kelulusan Akademik:
B.A.(Hons.)(Al-Azhar), Dip. Pasca Ijazah (IPTI, Giza), M.A. (UIAM), Dok.Fal.(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran
Ilmu Kalam
Perbandingan Agama
Logik


Dr. Zaizul Ab. Rahman

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran:
Psikologi Agama
Kesihatan Mental Islam
Pemikiran Islam
Remaja Berisiko

RESUME

 


Dr. Zul’azmi Yaakob

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran
Falsafah
Pemikiran Islam


Siddig Ahmad

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.A. (UIAM)

Bidang Kepakaran
Tafsir
Hadis


Yusri Mohamad Ramli

  • +603 8921 4526
  • yusri_mr@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Nottingham)

Bidang Kepakaran:
Perbandingan Agama


Pn. Khatijah Sabtu


Pn. Khairul Nisa’ Mohamad