Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Jabatan Usuluddin dan Falsafah

Prof. Madya Dr. Ahmad Munawar Ismail

Kelulusan Akademik: Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dr. Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran: [1] Pendidikan Islam [2] Akidah [3] Pemikiran Islam


Prof. Madya Dr. Ahmad Sunawari Long

Kelulusan Akademik: Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Nottingham), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran: [1] Falsafah, [2] Pemikiran Islam


Prof. Madya Dr. Faudzinaim Badaruddin

Kelulusan Akademik: Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A., Ph.D (London)

Bidang Kepakaran: [1] Akhlak  [2] Tasauf/Tarekat  [3] Kajian Ajaran Sesat


Prof. Madya Dr. Jaffary Awang

Kelulusan Akademik: Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A., Ph.D (Birmingham)

Bidang Kepakaran: [1] Perbandingan Agama  [2] Sosiologi Agama


Prof. Madya Dr. Kamarudin Salleh

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.A.(Lancaster), Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
1. Akidah
2. Tasawwur Islam


Prof. Madya Dr. Mazlan Ibrahim

Kelulusan Akademik:
B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran:
1.  Ulum Al-Quran
2. Tafsir


Dr. Abdull Rahman Mahmood

Kelulusan Akademik: B.A., M.A. (al-Azhar), Dr.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:

 1. Akidah
 2. Ilmu Kalam
 3. Tasawuf

Dr. Ahmad Yunus Mohd Nor

Kelulusan Akademik: B.A. (Hons.), M.A. (UIAM), Ph.D (Durham)

Bidang Kepakaran

 1. Tafsir
 2. Hadis

Dr. Indriaty Ismail

Kelulusan Akademik: Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.A.(Lancaster), Dr.Fal.(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:

 1. Falsafah Agama
 2. Pemikiran Islam

Dr. Muhammad Razak Idris

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(UIAM), M.A.(Juba, Sudan), Ph.D (Melbourne)

Bidang Kepakaran

 • Falsafah Agama
 • Pemikiran Islam

Dr. Wan Fariza Alyati Wan Zakaria

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Birmingham)

Bidang Kepakaran

 • Falsafah
 • Pemikiran Islam

Dr. Zul’azmi Yaakob

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran

 • Falsafah
 • Pemikiran Islam

Dr. Muhammad Arif Yahya

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons)(al-Azhar), M.A., Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

 • Hadis
 • Tafsir

 


Dr. Nozira Salleh

 • aziera@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.), M.A. (UIAM), Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Tasawwuf/Tarekat
 • Perbandingan Islam

Mohd Haidhar Kamarzaman

Kelulusan Akademik

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Akidah
 • Pemikiran Islam

Dr. Nur Farhana Abdul Rahman

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

 • Perbandingan Agama
 • Pemikiran Islam

Dr Zaizul Ab. Rahman

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

 • Psikologi Agama