Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Pusat Kajian Syariah

Prof. Dr. Abdul Basir Mohamad

  • +603 8921 5940
  • abasir@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I.(Kep.)(UK Malaysia), Ph.D (Edinburgh)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Tort Islam
Undang-Undang Tort Perbandingan
Perundangan Islam
Undang-undang Jenayah Islam


Prof. Dr. Mohd Nasran Mohamad

  • +603 8921 5536
  • nasran@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.C.L. (UIAM), Ph.D (Manchester)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Keterangan Perbandingan
Undang-undang Antarabangsa Islam
Undang-undang Antarabangsa Islam Perbandingan
Perundangan Islam


Prof. Madya Dr. Mohd Al Adib Samuri

Kelulusan Akademik
LL.B., LL.M., Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Kanak-kanak Perbandingan
Undang-undang Islam dan Masyarakat
Undang-undang Acara Sivil Perbandingan
Undang-undang Jenayah Perbandingan


Prof. Madya Dato’ Dr. Hj. Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

Kelulusan Akademik
Dip. of Syariah (Damascus), B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Fiqh Makanan dan Kepenggunaan Produk Halal Semasa
Persijilan Halal Malaysia
Fiqh Perbandingan Mazhab
Usul dan Kaedah Fiqh Semasa

RESUME


Prof. Madya Dr. Salmy Edawati Yaacob

Kelulusan Akademik
Sm.Sy., M.Sh. (Malaya), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Muamalat
Ekonomi dan Kewangan Islam


Prof. Madya Dr. Shofian Haji Ahmad

Kelulusan Akademik
B.A. (Hons)(al-Azhar), M.A. (Jordan), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Muamalat
Ekonomi dan Kewangan Islam
Perundangan Islam


Prof. Madya Dr. Zaini Nasohah

Kelulusan Akademik
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Keluarga Islam
Undang-Undang Keluarga Perbandingan
Undang-undang Pentadbiran & Perundangan Islam di Malaysia
Perundangan Islam


Prof. Madya Dr. Zuliza Mohd Kusrin

Kelulusan Akademik
LL.B. (Undang-undang & Syariah)(UIAM), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Birmingham)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Keluarga Islam
Undang-Undang Keluarga Perbandingan
Undang-undang Perlembagaan / Perbandingan


Dr. Ahmad Dahlan Salleh

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.A. (Cairo), Ph.D (Wales)

Bidang Kepakaran

Ekonomi dan Kewangan Islam
Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
Fiqh Muamalat
Fiqh Muqaran


Dr. Amir Fazlim Jusoh @ Yusoff

Kelulusan Akademik
B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.Sh. (Malaya), Ph.D (Aberdeen)

Bidang Kepakaran

Perundangan Islam
Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
Perbankan dan Kewangan Islam


Dr. Azlin Alisa Ahmad

Kelulusan Akademik
B.A.(Ekonomi), B.A.(IRKH), M.A. (Ekonomi)(UIAM), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran


Dr. Mat Noor Mat Zain

Kelulusan Akademik
B.A. (Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

Fiqh Muamalat
Perbankan dan Kewangan Islam
Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
Perundangan Islam


Dr. Mohammad Zaini Yahaya

Kelulusan Akademik
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (IIUM)

Bidang Kepakaran

Kajian Turath Syariah
Perundangan Islam
Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh


Dr. Mohd Zamro Muda

Kelulusan Akademik
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Harta & Pusaka / Perbandingan
Perundangan Islam


Dr. Muhammad Adib Samsudin

Kelulusan Akademik
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Fiqh Muqaran / Perundangan Islam
Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
Maqasid Syariah


Dr. Nik Abd. Rahim Nik Abdul Ghani

Kelulusan Akademik
B.A.(Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (INCEIF)

Bidang Kepakaran

Muamalat
Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
Perbankan dan Kewangan Islam


Dr. Noor Lizza Mohamed Said

Kelulusan Akademik
B.A.(Hons.)(Mu'tah, Jordan), S.P.I., Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Harta Islam (Hibah, Wasiat & Faraid)
Undang-undang Keluarga Islam
Perundangan Islam


Dr. Nurul Ilyana Muhd Adnan

Kelulusan Akademik
B.Sh (Hons), M.Sh (Malaya), Edp. Edu. (Hons)(IPG Sultan Mizan), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran

Pengurusan Dana Zakat
Mikro Kredit Islam
Perundangan Islam


Anwar Fakhri Omar

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
Siyasah Shar'iyyah


Dr. Wafaa’ Yusof

Kelulusan Akademik
LL.B. (Undang-undang & Syariah), M.C.L. (UIAM), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Acara Jenayah Perbandingan
Undang-undang Jenayah Perbandingan
Fiqh Jenayah
Undang-Undang Keterangan Perbandingan


Dr. Zamzuri Zakaria

Kelulusan Akademik
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Perbankan dan Kewangan Islam
Muamalat


Che Maryam Ahmad

Kelulusan Akademik
Sm.Sy. (Malaya), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Keluarga Islam
Undang-undang Keluarga Islam Perbandingan
Perundangan Islam


Md Yazid Ahmad

Kelulusan Akademik
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaya)

Bidang Kepakaran


Dr. Mohd Hafiz Safiai

  • +603 8921 5648
  • hafizsafiai@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.F.F (Hons)(USIM), S.K.A.B (Sains & Teknologi), Dok.Fal. (UK Malaysia)

Bidang Kepakaran

Fiqh Dunia Moden
Islam & Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (iSTEM)
Astrofiqh & Kosmofiqh (Astronomi Islam)


Muhammad Nazir Alias

Kelulusan Akademik
B.A.(Hons.)(Madinah), M.Sh.(Malaya)

Bidang Kepakaran

Perundangan Islam
Usul Fiqh
Siyasah Shar’iyyah
Maqasid al-Shari’ah


Dr. Norhoneydayatie Abdul Manap

Kelulusan Akademik
LLB, MCL (UIAM), Dok.Fal.(UK Malaysia)

Bidang Kepakaran

Undang-Undang Kontrak Perbandingan


Nurbazla Ismail

  • +603 8921 5649
  • nurbazla@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Jenayah Perbandingan
Undang-undang Keterangan Perbandingan


Cik Hanis Atikah Jamal


Pn. Kamsiah Jais


Pn. Noor Darlina Kasumawati Mohd Yusof