Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Jabatan Syariah

Prof. Dr. Abdul Basir Mohamad

 • +603 8921 5940
 • abasir@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.)(UK Malaysia), Ph.D (Edinburgh)

Bidang Kepakaran:

Undang-undang Tort Islam
Undang-Undang Tort Perbandingan
Perundangan Islam
Undang-undang Jenayah Islam


Prof. Dr. Mohd Nasran Mohamad

 • +603 8921 5536
 • nasran@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.C.L. (UIAM), Ph.D (Manchester)

Bidang Kepakaran:

Undang-undang Keterangan Perbandingan
Undang-undang Antarabangsa Islam
Undang-undang Antarabangsa Islam Perbandingan
Perundangan Islam


Prof. Madya Dr. Ibnor Azli Ibrahim

Kelulusan Akademik
Al-'Aliyah (Kep.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

Kehakiman Islam
Siyasah Shar‘iyyah
Moden Fiqh (STEM)
Astrofiqh & Cosmofiqh
Perundangan Islam


Prof. Madya Dr. Shofian Haji Ahmad

Kelulusan Akademik
B.A. (Hons)(al-Azhar), M.A. (Jordan), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran
Muamalat
Ekonomi dan Kewangan Islam
Perundangan Islam


Prof. Madya Dr. Zaini Nasohah

Kelulusan Akademik
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran
Undang-undang Keluarga Islam
Undang-Undang Keluarga Perbandingan
Undang-undang Pentadbiran & Perundangan Islam di Malaysia
Perundangan Islam


Prof. Madya Dr. Zuliza Mohd Kusrin

Kelulusan Akademik

LL.B. (Undang-undang & Syariah)(UIAM), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Birmingham)

Bidang Kepakaran

 • Undang-undang Keluarga Islam
 • Undang-Undang Keluarga Perbandingan
 • Undang-undang Perlembagaan / Perbandingan

Dr. Ahmad Muhammad Husni

 • 03-89215526 (Pej), 016-6384835 (Bim)
 • ahmedking25@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A., M.A. (UIAM), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Undang-Undang Jenayah Islam
 • Undang-Undang Jenayah Islam Perbandingan
 • Metodologi Fiqh
 • Perundangan Islam
 • Usul Fiqh

Dr. Ahmad Dahlan Salleh

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.A. (Cairo), Ph.D (Wales)

Bidang Kepakaran

 • Ekonomi dan Kewangan Islam
 • Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
 • Fiqh Muamalat
 • Fiqh Muqaran

Dr. Amir Fazlim Jusoh @ Yusoff

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.Sh. (Malaya), Ph.D (Aberdeen)

Bidang Kepakaran

 • Perundangan Islam
 • Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
 • Perbankan dan Kewangan Islam

Dr. Azlin Alisa Ahmad

Kelulusan Akademik

B.A.(Ekonomi), B.A.(IRKH), M.A. (Ekonomi)(UIAM), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran


Dr. Mat Noor Mat Zain

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

Fiqh Muamalat
Perbankan dan Kewangan Islam
Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
Perundangan Islam


Dr. Mohd Al Adib Samuri

Kelulusan Akademik

LL.B., LL.M., Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Undang-undang Kanak-kanak Perbandingan
 • Undang-undang Islam dan Masyarakat
 • Undang-undang Acara Sivil Perbandingan
 • Undang-undang Jenayah Perbandingan

Dato’ Dr. Hj. Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim

Kelulusan Akademik

Dip. of Syariah (Damascus), B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
 • Siyasah Shar’iyyah
 • Fiqh Semasa
 • Perundangan Islam

RESUME - sila klik


Dr. Mohd Zamro Muda

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Undang-undang Harta & Pusaka / Perbandingan
 • Perundangan Islam

Dr. Muhammad Adib Samsudin

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Fiqh Muqaran / Perundangan Islam
 • Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
 • Maqasid Syariah

Dr. Noor Lizza Mohamed Said

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(Mu'tah, Jordan), S.P.I., Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Undang-undang Harta Islam (Hibah, Wasiat & Faraid)
 • Undang-undang Keluarga Islam
 • Perundangan Islam

Dr. Nurul Ilyana Muhd Adnan

Kelulusan Akademik

B.Sh (Hons), M.Sh (Malaya), Edp. Edu. (Hons)(IPG Sultan Mizan), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran

 • Pengurusan Dana Zakat
 • Mikro Kredit Islam
 • Perundangan Islam

Dr. Salmy Edawati Yaacob

Kelulusan Akademik

Sm.Sy., M.Sh. (Malaya), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Muamalat
 • Ekonomi dan Kewangan Islam

Anwar Fakhri Omar

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
 • Siyasah Shar'iyyah

Md Yazid Ahmad

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaya)

Bidang Kepakaran


Dr. Mohammad Zaini Yahaya

 • +603 8921 3275
 • zainiyahya@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (IIUM)

Bidang Kepakaran

 • Kajian Turath Syariah
 • Perundangan Islam
 • Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh

Dr. Zamzuri Zakaria

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Perbankan dan Kewangan Islam
 • Muamalat

Che Maryam Ahmad

Kelulusan Akademik

Sm.Sy. (Malaya), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Undang-undang Keluarga Islam
 • Undang-undang Keluarga Islam Perbandingan
 • Perundangan Islam

Mohd Hafiz Safiai

 • +603 8921 5648
 • hafizsafiai@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

B.F.F (Hons) USIM, S.K.A.B (Sains & Teknologi) UK Malaysia

Bidang Kepakaran

 • Fiqh Dunia Moden (STEM)
 • Astrofiqh & Cosmofiqh
 • Sistem Kehakiman & Pemerintahan Islam

Muhammad Nazir Alias

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(Madinah), M.Sh.(Malaya)

Bidang Kepakaran

 • Perundangan Islam
 • Usul Fiqh
 • Siyasah Shar’iyyah
 • Maqasid al-Shari’ah

Nik Abd. Rahim Nik Abdul Ghani

 • +603 8921 3520
 • nikrahim@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Muamalat
 • Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
 • Perbankan dan Kewangan Islam

Norhoneydayatie Abdul Manap

Kelulusan Akademik

LLB, MCL (UIAM)

Bidang Kepakaran

 • Undang-Undang Kontrak Perbandingan

Nurbazla Ismail

 • +603 8921 5649
 • nurbazla@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

 • Undang-undang Jenayah Perbandingan
 • Undang-undang Keterangan Perbandingan

Wafaa’ Yusof

Kelulusan Akademik

LL.B. (Undang-undang & Syariah), M.C.L. (UIAM)

Bidang Kepakaran

 • Undang-undang Acara Jenayah Perbandingan
 • Undang-undang Jenayah Perbandingan
 • Fiqh Jenayah
 • Undang-Undang Keterangan Perbandingan

Cik Hanis Atikah Jamal


Pn. Kamsiah Jais


Pn. Noor Darlina Kasumawati Mohd Yusof