Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Program Bahasa Arab

Dr. Al Muslim Mustapa @ Ab. Rahim

Kelayakan Akademik

B.A.(Hons)(al-Azhar), M.A.(Malaya), Dok.Fal.(UKMalaysia)


Moktar Hussain

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia)


Salamiah Abd. Ghani

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)


Faizol Azham Mohamad

Kelayakan Akademik

B.A. (Hons)(Yarmouk)


Ibtisam Abdullah

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(IIUM), S.P.I. (UKMalaysia)


Mohd Fadzli Ismail

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(Yarmouk), Dip.Pend. (UIAM), S.Pend. (UKMalaysia)


Khairuzzaman Kadir

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(al-Azhar), Dip.Pend. (MPI), M.A. (Malaya)


Nur Syazwina Mustapa

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia)


Ummu Hani Hashim

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(Al al-Bayt)


Zainuddin Ismail

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(al-Azhar), M.A. (Manchester)


Zuraida Shaadon

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(Yarmouk)


Faizah Jusoh

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.)(KUIN)


Maryam Abdul Rahman

Kelulusan Akademik

B.A.(Umm al-Qura), S.P.I. (UKMalaysia)


Mohamad Azwan Kamarudin

Kelulusan Akademik

Dip. Tahfiz. wal Qiraat (Darul Quran, JAKIM), B.A. (Hons)(Malaya)


Muhammad Nazri Rostam

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons)(UIAM)


Nurul Atiqah Mohd Radzi

Kelulusan Akademik

Dip. Peng. Islam (KUSZA), B.A.(Hons)(Jordan)


Zulkifli Nawawi

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons)(Al al-Bayt, Jordan), M.A.(Leeds), Dip.Pend.(MPI Bangi)