Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Guru Bahasa DG41

Faizah Jusoh

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.)(KUIN)


Maryam Abdul Rahman

Kelulusan Akademik

B.A.(Umm al-Qura), S.P.I. (UKMalaysia)


Mohamad Azwan Kamarudin

Kelulusan Akademik

Dip. Tahfiz. wal Qiraat (Darul Quran, JAKIM), B.A. (Hons)(Malaya)


Nurul Atiqah Mohd Radzi

Kelulusan Akademik

Dip. Peng. Islam (KUSZA), B.A.(Hons)(Jordan)


Zulkifli Nawawi

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons)(Al al-Bayt, Jordan), M.A.(Leeds), Dip.Pend.(MPI Bangi)