Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Guru Bahasa DG44

Khairuzzaman Kadir

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(al-Azhar), Dip.Pend. (MPI), M.A. (Malaya)


Nur Syazwina Mustapa

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia)


Ummu Hani Hashim

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(Al al-Bayt)


Zainuddin Ismail

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(al-Azhar), M.A. (Manchester)


Zuraida Shaadon

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(Yarmouk)