Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Guru Bahasa DG48

Dr. Al Muslim Mustapa @ Ab. Rahim

Kelayakan Akademik

B.A.(Hons)(al-Azhar), M.A.(Malaya), Dok.Fal.(UKMalaysia)


Faizol Azham Mohamad

Kelayakan Akademik

B.A. (Hons)(Yarmouk)


Ibtisam Abdullah

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(IIUM), S.P.I. (UKMalaysia)


Moktar Hussain

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia)