Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Guru Bahasa

Dr. Ashraf Hj. Ismail

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(al-Azhar), S.Pend., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Ilmu Qira’at
Pedagogi Pendidikan Islam
Pedagogi Tahfiz
Ilmu Rasm, Dabt danFawasil al-Quran


Wan Hilmi Wan Abdullah

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

‘Ulum al-Quran
Tarannum


Izuli Dzulkifli

Kelulusan Akademik

Dip.(Khat)(Kem.Pelajaran Mesir), B.A.(Hons)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Qira’at Dalam Tafsir
‘Ulum al-Quran
Pendidikan Islam
Seni Khat dan Kaligrafi


Muhammad Hafiz Jamil

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(al-Azhar)

Bidang Kepakaran

Qira’at
Ilmu Rasm, Dabt dan Fawasil al-Quran
Tahfiz