Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Pn. Noor Darlina Kasumawati Mohd Yusof


Nurul Hazwani Jamil


Shilawati Haron


Sazatul Effa Mat Noor


Lela Manja Roha’izat


Muhammad Abdul Aziz Ismail


Pn. Khairul Nisa’ Mohamad