Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Pensyarah Kanan

Dr. Abdull Rahman Mahmood

Kelulusan Akademik:
B.A., M.A. (al-Azhar), Dr.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Akidah
Ilmu Kalam
Tasawuf


Dr. Ahmad Yunus Mohd Nor

Kelulusan Akademik:
B.A. (Hons.), M.A. (UIAM), Ph.D (Durham)

Bidang Kepakaran
Tafsir
Hadis


Dr. Indriaty Ismail

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.A.(Lancaster), Dr.Fal.(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Falsafah Agama
Pemikiran Islam


Dr. Mohd Haidhar Kamarzaman

Kelulusan Akademik

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran
Akidah
Pemikiran Islam


Dr. Muhammad Arif Yahya

Kelulusan Akademik:
B.A.(Hons)(al-Azhar), M.A., Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran
Hadis
Tafsir


Dr. Muhammad Razak Idris

Kelulusan Akademik:
B.A.(Hons.)(UIAM), M.A.(Juba, Sudan), Ph.D (Melbourne)

Bidang Kepakaran:
Falsafah Agama
Pemikiran Islam


Dr. Nozira Salleh

Kelulusan Akademik:
B.A.(Hons.), M.A. (UIAM), Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:
Tasawwuf/Tarekat
Perbandingan Islam


Dr. Nur Farhana Abdul Rahman

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran:
Perbandingan Agama
Pemikiran Islam


Dr. Wan Fariza Alyati Wan Zakaria

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I.(UKMalaysia), Ph.D (Birmingham)

Bidang Kepakaran
Falsafah
Pemikiran Islam


Dr. Wan Haslan Khairuddin

Kelulusan Akademik:
B.A.(Hons.)(Al-Azhar), Dip. Pasca Ijazah (IPTI, Giza), M.A. (UIAM), Dok.Fal.(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran
Ilmu Kalam
Perbandingan Agama
Logik


Dr. Zaizul Ab. Rahman

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran:
Psikologi Agama
Kesihatan Mental Islam
Pemikiran Islam
Remaja Berisiko

RESUME

 


Dr. Zul’azmi Yaakob

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran
Falsafah
Pemikiran Islam


Dr. Ahmad Irdha Mokhtar

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(Ibn Tofail, Maghribi), M.A., Ph.D (Hassan II Bimsik, Maghribi)

Bidang Kepakaran

• Hal Ehwal Masyarakat Muslim
• Pengurusan Dakwah
• Gerakan Dakwah
• Maqasid Dakwah


Dr. Hasanah Abd. Khafidz

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(Mu'tah University, Jordan), MIRKH (IIUM), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

• Teknologi Dakwah
• Kesejahteraan Asnaf Zakat
• E-Pembelajaran


Dr. Rosmawati Mohamad Rasit

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(Malaya), M.Sc., Ph.D (UPM)

Bidang Kepakaran

• Dakwah
• Media Islam
• Komunikasi Islam
• Filem Patuh Syariah
• Kesejahteraan Insan


Dr. Khazri Osman

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(Yarmouk), Dip.Pend. (MPI), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

• Bahasa Dalam Dakwah
• Analisis Wacana Dakwah
• Balaghah Dan Linguistik
• Puisi Dan Prosa Dakwah
• Dakwah Dan Pendidikan


Dr. Mohamad Zulkifli Abdul Ghani

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.), M.A. (al-Azhar), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

• Wasatiyyah Dakwah
• Kesejahteraan Masyarakat
• Tokoh Dakwah


Dr. Muhamad Faisal Ashaari

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

• Komunikasi Dakwah
• Dakwah Media Baharu
• Dakwah Dan Pemikiran Islam
• Dakwah Menerusi Masjid


Dr. Nur A’thiroh Masyaa’il Tan binti Abdullah @ Tan Ai Pao

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

• Pengurusan Dakwah
• Dakwah Mualaf/Saudara Baru (Cina, India, Orang Asli, Masyarakat Sabah Sarawak)


Dr. Siti Jamiaah Abdul Jalil

Kelulusan Akademik

Sm.Usul.(Kep.)(Malaya), S.S.S.K. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

• Dakwah
• Psikologi Islam
• Pembangunan Insan
• Psikoterapi Islam


Dr. Zulkifli Aini

Kelulusan Akademik

B.IRKH (Hons.)(UIAM), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

• Dakwah Dan Komunikasi Insan
• Dakwah Dan peribumi/orang Asli

 


Anuar Puteh

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

• Kepimpinan Islam
• Dakwah Dan Bimbingan Saudara Baru


Dr. Ahmad Dahlan Salleh

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.A. (Cairo), Ph.D (Wales)

Bidang Kepakaran

Ekonomi dan Kewangan Islam
Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
Fiqh Muamalat
Fiqh Muqaran


Dr. Amir Fazlim Jusoh @ Yusoff

Kelulusan Akademik
B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.Sh. (Malaya), Ph.D (Aberdeen)

Bidang Kepakaran

Perundangan Islam
Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
Perbankan dan Kewangan Islam


Dr. Azlin Alisa Ahmad

Kelulusan Akademik
B.A.(Ekonomi), B.A.(IRKH), M.A. (Ekonomi)(UIAM), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran


Dr. Mat Noor Mat Zain

Kelulusan Akademik
B.A. (Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

Fiqh Muamalat
Perbankan dan Kewangan Islam
Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
Perundangan Islam


Dr. Mohammad Zaini Yahaya

Kelulusan Akademik
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (IIUM)

Bidang Kepakaran

Kajian Turath Syariah
Perundangan Islam
Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh


Dr. Mohd Zamro Muda

Kelulusan Akademik
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Harta & Pusaka / Perbandingan
Perundangan Islam


Dr. Muhammad Adib Samsudin

Kelulusan Akademik
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Fiqh Muqaran / Perundangan Islam
Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
Maqasid Syariah


Dr. Nik Abd. Rahim Nik Abdul Ghani

Kelulusan Akademik
B.A.(Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (INCEIF)

Bidang Kepakaran

Muamalat
Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
Perbankan dan Kewangan Islam


Dr. Noor Lizza Mohamed Said

Kelulusan Akademik
B.A.(Hons.)(Mu'tah, Jordan), S.P.I., Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Harta Islam (Hibah, Wasiat & Faraid)
Undang-undang Keluarga Islam
Perundangan Islam


Dr. Nurul Ilyana Muhd Adnan

Kelulusan Akademik
B.Sh (Hons), M.Sh (Malaya), Edp. Edu. (Hons)(IPG Sultan Mizan), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran

Pengurusan Dana Zakat
Mikro Kredit Islam
Perundangan Islam


Anwar Fakhri Omar

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
Siyasah Shar'iyyah


Dr. Wafaa’ Yusof

Kelulusan Akademik
LL.B. (Undang-undang & Syariah), M.C.L. (UIAM), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Acara Jenayah Perbandingan
Undang-undang Jenayah Perbandingan
Fiqh Jenayah
Undang-Undang Keterangan Perbandingan


Dr. Zamzuri Zakaria

Kelulusan Akademik
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Perbankan dan Kewangan Islam
Muamalat


Md Yazid Ahmad

Kelulusan Akademik
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaya)

Bidang Kepakaran


Dr. Azmul Fahimi bin Kamaruzaman

Kelulusan Akademik

B.Sh.(Hons.)(Yarmouk), M.A. (Wales), Ph.D (UPM)

Bidang Kepakaran

Historiografi dan Falsafah  Sejarah Islam
Sejarah dan Tamadun Islam Abad Awal dan Pertengahan
Isu-Isu Kontemporari Dunia Islam


Dr. Farid Mat Zain

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), Dip.Pend., S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D. (UIAM)

Bidang Kepakaran

Ulama Nusantara
Sejarah dan Tamadun Islam di Malaysia
Gerakan Islah


Dr. Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Sejarah dan Tamadun Islam di Malaysia
Sejarah dan Tamadun Islam


Dr. Maheram Ahmad

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Terjemahan Arab-Melayu
Sosiolinguistik dalam Penterjemahan
Kemahiran Bahasa Arab


Dr. Md. Nor Abdullah

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Balaghah
Kesusasteraan Arab Klasik dan Moden
Kritikan Sastera Arab
Linguistik dan Tatabahasa Arab


Dr. Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UPSI)

Bidang Kepakaran

Terjemahan Arab-Melayu
Sosiolinguistik dalam Penterjemahan
Kemahiran Bahasa Arab


Dr. Zulkarnain Mohamed

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), Dip.Pend. (UKMalaysia), M.A. (London), Ph.D (UPSI)

Bidang Kepakaran

Linguistik dan Tatabahasa Arab
Kesusasteraan Arab Moden
Kesusasteraan Islam dan Bandingan


Ezad Azraai Jamsari

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Sejarah Ketenteraan  Islam
Sejarah Politik Islam di Andalus dan Magribi
Sejarah dan Tamadun Islam Abad Awal dan Pertengahan
Sejarah Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab


Hakim Zainal

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(Madinah), M.A.(Jordan)

Bidang Kepakaran

Linguistik dan Tatabahasa Arab
Pengajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua


Dr. Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Jordan), Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Tafsir Bandingan
Metodologi Tafsir
Lata’if Quraniyyah
Tafsir Sufi
Ulum al-Quran


Dr. Fadlan Mohd Othman

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

Takhrij al-Hadith
Penyelewengan Dalam Hadith
Metodologi al-Hadith
Metodologi Tafsir


Dr. Hamdi Ishak

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I., Dok.Fal.(UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Pendidikan Khas
Tafsir al-Quran
Pengajaran al-Quran dan al-Sunnah untuk OKU
Pendidikan Islam


Dr. Haziyah Hussin

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.), M.A. (Malaya), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

Tafsir Haraki
Metodologi Tafsir
Aliran Tafsir Moden
Tafsir Di Malaysia


Dr. Mohd Arif Nazri

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.), M.A., Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

‘Ulum al-Hadith
Ilmu al-Rijal
Hadith Hukum
Mukhtalif al-Hadith


Dr. Mohd Faizulamri Mohd Saad

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(al-Azhar) , S.P.I., Dok.Fal. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Qira’at dalam Tafsir dan Fiqh
Ilmu Rasm, Dabt dan Fawasil al-Quran
Ulum al-Quran
Tahfiz


Dr. Mohd Nazri Ahmad

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons)(al-Azhar), S.P.I., Ph.D (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Tahqiq Kitab Tafsir
‘Ulum al-Quran
Tahqiq Sebab Turun Ayat al-Quran
Riwayat Israiliyyat


Dr. Najah Nadiah Amran

Kelulusan Akademik

B.A. (Malaya) Dip. Pend. (UKMalaysia),  M.A. (Malaya), M.Litt., Ph.D (Aberdeen)

Bidang Kepakaran

Hadith Dan Isu Semasa
Ulum al-Hadith
Islam dan Muslim di Barat
Wanita Islam


Dr. Sabri Mohamad

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Qira’at
Ilmu Rasm, Dabt dan Fawasil al-Quran
Ulum al-Quran
Tafsir
Tahfiz


Dr. Wan Nasyrudin Wan Abdullah

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(Yarmouk), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Tafsir Bandingan
Tafsir dan Ulum al-Quran
Al-Quran Dan Sains
Kajian Manuskrip
‘Ulum  al-Hadith


Mohd Akil Muhamed Ali

Kelulusan Akademik

Sm.P.I., (Kep.)(UKMalaysia), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

‘Ulum al-Hadith
Kaedah Pengajaran &  Pembelajaran al-Hadith