Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Pensyarah

Siddig Ahmad

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.A. (UIAM)

Bidang Kepakaran
Tafsir
Hadis


Yusri Mohamad Ramli

  • +603 8921 4526
  • yusri_mr@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Nottingham)

Bidang Kepakaran:
Perbandingan Agama


Abu Dardaa Mohamad

Kelulusan Akademik

B.A.(Hons.), M.A. (Wales)

Bidang Kepakaran

• Dakwah
• Tazkiyah Al-Nafs
• Psikologi Islam
• Psikoterapi Islam
• Kesejahteraan Insan


Che Maryam Ahmad

Kelulusan Akademik
Sm.Sy. (Malaya), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Keluarga Islam
Undang-undang Keluarga Islam Perbandingan
Perundangan Islam


Dr. Mohd Hafiz Safiai

  • +603 8921 5648
  • hafizsafiai@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
B.F.F (Hons)(USIM), S.K.A.B (Sains & Teknologi), Dok.Fal. (UK Malaysia)

Bidang Kepakaran

Fiqh Dunia Moden
Islam & Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (iSTEM)
Astrofiqh & Kosmofiqh (Astronomi Islam)


Muhammad Nazir Alias

Kelulusan Akademik
B.A.(Hons.)(Madinah), M.Sh.(Malaya)

Bidang Kepakaran

Perundangan Islam
Usul Fiqh
Siyasah Shar’iyyah
Maqasid al-Shari’ah


Dr. Norhoneydayatie Abdul Manap

Kelulusan Akademik
LLB, MCL (UIAM), Dok.Fal.(UK Malaysia)

Bidang Kepakaran

Undang-Undang Kontrak Perbandingan


Nurbazla Ismail

  • +603 8921 5649
  • nurbazla@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Undang-undang Jenayah Perbandingan
Undang-undang Keterangan Perbandingan


Dr. Firuz Akhtar Mohamad Bohari

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(Tehran), M.A. (St. Louis). Ph.D (London)

Bidang Kepakaran

Sastera Bandingan


Ammalina Dalillah Mohd Isa

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I. (Kep), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran:


Nor Syamimi Mohd


Napisah Karimah Haji Ismail

  • +603 8921 5627
  • napisah@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

Bidang Kepakaran

Sejarah dan Tamadun Islam Zaman Pertengahan
Isu-isu Minoriti Muslim
Sejarah Politik Dunia Islam Moden