Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Profesor

Profesor Dr. Fariza Md. Sham

 • +603 8921 3559
 • farisham@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Malaya)

Bidang Kepakaran

Psikologi Dakwah Remaja dan Psikologi Islam


Profesor Dr. Zainab Ismail

 • +603 8921 3531
 • zainab@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

Sm.P.I.(Kep.), S.P.I., S.Pend.(UKMalaysia), Ph.D (USM)

Bidang Kepakaran

Dakwah dan Kaunseling Islam


Prof. Dr. Abdul Basir Mohamad

 • +603 8921 5940
 • abasir@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I.(Kep.)(UK Malaysia), Ph.D (Edinburgh)

Bidang Kepakaran:

Undang-undang Tort Islam
Undang-Undang Tort Perbandingan
Perundangan Islam
Undang-undang Jenayah Islam

Profil Kepakaran: KLIK


Prof. Dr. Mohd Nasran Mohamad

 • +603 8921 5536
 • nasran@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik:
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.C.L. (UIAM), Ph.D (Manchester)

Bidang Kepakaran:

Undang-undang Keterangan Perbandingan
Undang-undang Antarabangsa Islam
Undang-undang Antarabangsa Islam Perbandingan
Perundangan Islam

Profil Kepakaran: KLIK


Profesor Dr. Muhd. Najib Abdul Kadir

 • +603 8921 5296
 • abunaseh@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

Bidang Kepakaran

Tafsir Nusantara
Al-Quran dan Pemikiran Semasa
Metodologi Tafsir


Profesor Dr. Wan Kamal Mujani

 • +603 8921 5552
 • inawan@ukm.edu.my

Kelulusan Akademik

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Manchester)

Bidang Kepakaran

Sejarah dan Tamadun Islam
Historiografi Islam
Sejarah Ekonomi Mamluk, Timur Tengah, Mediterranean and Levant
Isu-isu Muslim Kontemporari (Muslim Middle Class, Wasatiyyah, Extremisme, Wakaf dan Indeks Syariah)