Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Struktur Bahagian Jaminan Kualiti

 

Ketua Jaminan Kualiti

DR. MOHD ZAMRO MUDA
Pengerusi
J/Kuasa Aduan & Maklum
Balas Pelanggan

PROFESOR DR. ZAINAB ISMAIL
Pengerusi
J/Kuasa Dokumentasi


PROF. MADYA DR. ROZIAH SIDIK @ MAT SIDEK
Pengerusi
J/Kuasa KIK & QIT


PROF. MADYA DR. AHMAD SUNAWARI LONG
Pengerusi
J/Kuasa Latihan & Kesedaran Kualiti

EN. MOHAMAD TERMIZI OTHMAN
Pengerusi
J/Kuasa Audit

DR. MOHD ZAMRO MUDA
Pengerusi
J/Kuasa Anugerah Kualiti & Inovasi

DR. IZZIAH SURYANI MAT RESAD @ ARSHAD
Pengerusi Kualiti
Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah

DR. AMIR FAZLIM JUSOH @ YUSOFF
Pengerusi Kualiti
Pusat Akidah dan Keamanan Global

PROF. MADYA DR. MAZLAN IBRAHIM
Pengerusi Kualiti
Pusat Rantau Timur Tengah dan Nusantara

DR. IZZIAH SURYANI MAT RESAD @ ARSHAD
Pengerusi Kualiti
Pusat Kesejahteraan Insan dan Komuniti

DR. NUR A’THIROH MASYAA’IL TAN
BINTI ABDULLAH @ TAN AI PAO
Pengerusi Kualiti
Pusat Kelestarian Turath Islami

DR. HAMDI ISHAK
Pengerusi Kualiti
Unit Bahasa Arab

EN. KHAIRUZZAMAN KADIR
Urus Setia Jaminan Kualiti

PN. NURUL HAZWANI JAMIL