Unit Bahasa Arab

PenyelarasSALAMIAH AB. GHANI
No. Telefon+603 8921 3526
No. Faksimili+603 8925 3902
e-Melsalma@ukm.edu.my
Alamat Surat MenyuratUNIT BAHASA ARAB
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
43600 UKM BANGI, SELANGOR, MALAYSIA