Pascasiswazah

Postgraduate

SERTAI KAMI

Fakulti Sains Kesihatan menawarkan bidang pengajian dan penyelidikan yang seimbang bagi pelajar siswazah yang berhasrat mengikuti pembelajaran pada peringkat Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah.

Sebagai peneraju utama pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan inovasi dalam bidang Sains Kesihatan kami menawarkan pakej pengajian pascasiswazah yang komprehensif melalui 23 program dengan mod pengajian samada secara kerja kursus, penyelidikan atau kombinasi kerja kursus dan penyelidikan.

Kami juga mempunyai hubungan yang rapat dengan pihak industri, kerajaan dan pelbagai institusi dalam membentuk pusat kecemerlangan penyelidikan.

OBJEKTIF PENGAJIAN SISWAZAH

Postgraduate

Matlamat dan objektif pengajian siswazah di Fakulti Sains Kesihatan adalah seperti berikut:

  • Menghasilkan bakal pemimpin dan penyelidik untuk negara
  • Menggalakkan budaya penyelidikan dalam bidang Sains Kesihatan
  • Membangun kemampuan untuk melakukan penyelidikan secara berdikari
  • Menghasilkan pakar bidang berwibawa dalam pelbagai profesyen Sains Kesihatan
  • Menerapkan kepentingan pembelajaran sepanjang hayat
PERMOHONAN

Postgraduate

Fakulti Sains Kesihatan mempelawa permohonan untuk mengikut program pengajian siswazah yang ditawarkan. Pengambilan untuk program mod kerja kursus dan mod campuran dibuat dua kali setahun iaitu pada Oktober hingga November bagi kemasukan Februari tahun berikutnya, dan April hingga Mei bagi kemasukan September.

Pengambilan untuk program pengajian mod penyelidikan boleh dibuat pada bila-bila masa.

Sertai kami dan mohon sekarang di http://guest.ukm.my