KETUA-KETUA PROGRAM

 

PROGRAM SAINS BIOPERUBATAN
PROF. MADYA DR. JACINTA SANTHANAM
+03-9289 7039
jacinta@ukm.edu.my

 

PROGRAM KESIHATAN PERSEKITRAN DAN KESELAMATAN INDUSTRI
DR. SITI SHAHARA ZULFAKAR
+03-9289 7237
sitishahara.zulfakar@ukm.edu.my

 

PROGRAM SAINS FORENSIK
DR. SERI MIRIANTI ISHAR
+03-8921 7203 
seri.ishar@ukm.edu.my

 

PROGRAM PENGIMEJAN DIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI 
DR. ROZILAWATI AHMAD
+03-9289 7503 
rozie.ahmad@ukm.edu.my

PROGRAM SAINS PEMAKANAN
PROF. MADYA DR. HASNAH HARON
+03-9289 7457
hasnaharon@ukm.edu.my

 

PROGRAM DIETETIK
PROF. MADYA DR. ROSLEE RAJIKAN
+03-9289 7464
roslee@ukm.edu.my

 

PROGRAM OPTOMETRI DAN SAINS PENGLIHATAN
DR. ZAINORA MOHAMMED
+03-9289 8060
zainora@ukm.edu.my

PROGRAM AUDIOLOGI
DR. NOR HANIZA ABDUL WAHAT
+03-9289 5005/ 5018
nor_haniza@ukm.edu.my

 

PROGRAM SAINS PERTUTURAN
DR. YAZMIN AHMAD RUSLI
+03-9289 5016
yazmin@ukm.edu.my

 

PROGRAM TERAPI CARAKERJA
DR. DZALANI HARUN
+03-9289 7914

dzalani@ukm.edu.my

 

PROGRAM FISIOTERAPI
PROF. MADYA DR. NORAZLIN MOHD NORDIN
+03-9289 7351

norazlin8@ukm.edu.my

 

PROGRAM PSIKOLOGI KLINIKAL DAN KESIHATAN TINGKAH LAKU
DR. NOH HJ AMIT
+03-9289 8187

nohamit@ukm.edu.my