KLINIK PSIKOLOGI KESIHATAN

PENGENALAN

Klinik Psikologi Kesihatan, Fakulti Sains Kesihatan (KPK-FSK) mula ditubuhkan pada bulan Januari 2002 dan mula beroperasi pada bulan Februari 2002. KPK-FSK dikendalikan oleh Program Psikologi Klinikal dan Kesihatan Tingkahlaku, FSK, UKM (PPK & KT). Sebagai salah satu aktiviti PPK & KT selain daripada pembelajaran dan pengajaran, klinik ini menyediakan perkhidmatan psikologi yang merangkumi aspek psikologi klinikal dan psikologi kesihatan termasuk penilaian psikologi dan intervensi psikologi. Perkhidmatan ini ditawarkan kepada masyarakat awam dan klinik ini dijadikan sebagai pusat pengajaran dan praktikum kepada pelajar sarjana dalam bidang psikologi klinikal.

Selari dengan perkembangannya, KPK-FSK telah menjadi salah satu pusat rujukan yang terkenal di peringkat kebangsaan untuk perkhidmatan psikologi klinikal/kesihatan. Sebagai contoh, KPK-FSK telah menerima sebanyak 852 jumlah kes yang dirujuk oleh hospital kerajaan/swasta, sekolah dan NGO di seluruh negara dari tahun 2015 sehingga 2017. Selain itu, klinik ini berfungsi sebagai salah satu sumber penjanaan kewangan kepada tabung kurikulum fakulti dengan pengecualian bayaran (perkhidmatan percuma) kepada individu seperti pemegang kad OKU, pelajar sekolah dan penjawat awam. Walaupun perkhidmatan utama yang ditawarkan oleh klinik ini memberi penekanan pada bidang psikologi klinikal dan khidmat kesihatan mental, namun klinik ini juga menyediakan perkhidmatan kaunseling dan runding cara psikologi.

 

PERKHIDMATAN

(a) Perkhidmatan penilaian psikologi ke atas kanak-kanak dan dewasa yang dirujuk oleh pihak hospital, pusat kesihatan, klinik, firma-firma swasta atau kerajaan, pihak-pihak kebajikan masyarakat, sekolah dan rujukan persendirian, yang lazim disediakan di klinik ini termasuklah:

    • Penilaian fungsi kognitif dan kecerdasan (IQ)
    • Penilaian neuropsikologi (kecederaan kepala TBI, dementia, epilepsi dan masalah ingatan)
    • Penilaian personaliti
    • Penilaian masalah perkembangan (neurodevelopmental) seperti ADHD, ASD, SLD dan sebagainya
    • Penilaian masalah kecelaruan mental
    • Penilaian fungsi emosi
    • Penilaian fungsi adaptasi

(b) Pendekatan psikologi dalam merawat kecelaruan mental dan masalah emosi ditawarkan secara khusus ke atas masalah berikut:

    • Kemurungan, kesedihan, kehilangan dan masalah penyesuaian
    • Hubungan dan kekeluargaan
    • Isu kendiri, identiti dan asertif
    • Kebimbangan (kerisauan umum, obsesif-kompulsif, fobia dan tekanan pasca trauma)
    • Pengurusan tingkah laku untuk kanak-kanak, dewasa dan golongan istimewa
    • Pembelajaran atau akademik dan perkembangan kanak-kanak
    • Gangguan tidur
    • Ketagihan bahan
    • Kecelaruan identiti seksual
    • Pengurusan tekanan jiwa, kemarahan dan sakit fizikal

(c) Perkhidmatan kaunseling di KPK ditawarkan oleh kaunselor yang bertauliah dan berkemahiran. Antara bidang perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan termasuklah:

    • Kaunseling keluarga dan kaunseling perkahwinan
    • Kaunseling kerjaya
    • Perkembangan diri (membangunkan minat, dorongan dan potensi diri)
    • Penyelesaian konflik
    • Kaunseling kelompok

 

(d) Perundingan psikologi lain termasuklah pengurusan masalah di tempat kerja, perkembangan kakitangan, kepuasan kerja, penyesuaian dengan tempat kerja, kesihatan di tempat kerja dan keselamatan di tempat kerja. Aspek ini dikendalikan oleh ahli psikologi industri dan organisasi. Rundingan psikologi juga diberi kepada pelajar FSK yang mengalami masalah psikologi dalam pembelajaran dan pengurusan diri.

 

JADUAL KLINIK

Isnin hingga Jumaat: 8:00 pagi – 5:00 petang
Waktu Rehat:   1:00 petang – 2:00 petang (Isnin – Khamis)
12:15 tengahari – 2:45 petang (Jumaat)

 

Kenali Klinisyen Anda

 

Pn. Agnes Chong Shu Sze
Pegawai Psikologi
Kepakaran: Psikologi Klinikal

Cik Shabira ‘Inani Md Zaini
Pegawai Psikologi
Kepakaran: Psikologi Klinikal

 

 

 

Pensyarah:

Prof. Madya Dr. Normah Che Din – Psikologi Klinikal
Dr. Mahadir Ahmad- Psikologi Klinikal
Dr. Noh Amit- Psikologi Klinikal
Dr. Ponnusamy Subramaniam- Psikologi Klinikal
En. Gan Chun Hong- Psikologi Klinikal
Dr. Shazli Ezzat Ghazali-Psikologi Industri dan Organisasi
Dr. Zaini Said-Kaunseling
Dr. Norhayati Ibrahim-Kaunseling

 

Gambar aktiviti Klinik Psikologi Kesihatan